Kaupunki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi

Raatihuone Rådhuset

Loviisan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että kaupunki toteuttaa talouden tasapainottamisohjelman ja käynnistää taloudellisista ja tuotannollisista syistä koko henkilöstöä kattavat ja henkilöstön vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelujen taloudellisena tavoitteena on kolmen miljoonan euron vuosittainen säästö.

Loviisan kaupungin talous oli vahvasti alijäämäinen sekä vuonna 2018 että vuonna 2019. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä kaupungin on laadittava tasapainottamisohjelma, joka koskee koko kaupunkia ja vaikuttaa sekä palvelurakenteisiin, ostopalveluihin että henkilöstömenoihin.

Kolmen miljoonan euron vuosittainen säästötavoite ja supistetun palvelurakenteen ylläpito voi koko kaupungin osalta tarkoittaa jopa 75 henkilötyövuoden vähentämistä ja koskea enintään 100 henkilöä.

Merkittävä osa säästöistä kohdistuu henkilöstökuluihin, vaikka sitä ennen tarkistetaan kaikkia muita säästövaihtoehtoja. Ennen henkilöstön irtisanomisia tarkastellaan kaikkia muita henkilökustannuksiin vaikuttavia toimia, kuten töiden uudelleenjärjestelyitä, määräaikaisuuksia, rekrytointeja, toimenpidepalkkioita, lisiä, sijaisia, harkinnanvaraisia palkantarkistuksia ja ylitöitä. Myös eläköitymiset vaikuttavat henkilöstövähennysten määrään. Lomautukset eivät ole ensisijainen toimenpide, koska niillä saadaan aikaan vain lyhytaikaisia säästöjä.

Vähennystoimenpiteet pyritään aloittamaan 2020, ja ne tulisi saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä siten, että säästökohteiden kustannuksista on voitu luopua vuoden 2022 talousarviossa ja säästöt toteutuvat kokonaismääräisinä viimeistään vuoden 2022 alusta.

Säästöjä etsitään palveluverkon muutoksilla

Säästöjen saavuttamiseksi aiotaan sekä supistaa että lakkauttaa toimintoja. Toimet vaikuttavat sekä palveluverkkoon että palvelutasoon.

Säästötarpeen taustalla ovat taloudelliset syyt kahden alijäämäisen vuoden jälkeen ja vanhan ylijäämän menettäminen. Myös maailmantalouden raju heikkeneminen ja pienentynyt asukasluku puoltavat olemassa olevien palvelurakenteiden tarkastamista ja supistamista.

Palvelurakenteista ja hankinnoista on jo vuonna 2019 etsitty ja toteutettu säästöjä, jotka näkyvät tänä vuonna. Nämä säästöt huomioidaan tasapainottamisohjelmassa, kuten myös koronakriisin johdosta tehdyt toimet.

Kirjallinen neuvotteluesitys annetaan henkilöstön edustajille 12.5.2020 ja yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 19.5.2020. Neuvottelut pyritään päättämään kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Jan D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Mia Heijnsbroek-Wirén, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 040 197 2569, mia.heijnsbroekwiren@gmail.com