Kaupunki on käsitellyt lähes 70 yksinyrittäjän korona-avustushakemukset

Loviisan kaupunki on myöntänyt yksinyrittäjän korona-avustusta kolmen ensimmäisen käsittelykierroksen aikana yhteensä 55 loviisalaisyritykselle. 14 hakijaa on saanut hylkäävän päätöksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Loviisan kaupungille enintään 882 000 euroa käytettäväksi yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Kokonaispotista on tähän mennessä jaettu 110 000 euron verran avustuksia. Avustusrahaa on jäljellä vielä noin 350 yrityksen tukemiseen.

– Loviisalaisyrittäjien kannattaa hakea avustusta mahdollisimman pian, vaikka avustushaku onkin avoinna syyskuun loppuun asti. ’Nopeat syövät hitaat’ pätee myös tässä tapauksessa, toteaa elinkeinopäällikkö Sari Paljakka.

Avustuspäätöksiä tehdään kerran viikossa, ja tehdyt viranhaltijapäätökset julkaistaan torstaisin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Ensimmäiset päätökset kaupunki antoi 23.4.2020.

Tukea voi hakea yksinyrittäjä, jonka yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus. Avustusta voidaan myöntää 16.3.–31.8.2020 yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Loviisalaiset yksinyrittäjät voivat hakea korona-avustusta kehittämisyhtiö Cursor Oy:n verkkosivujen kautta. Hakusivun suora osoite on www.cursor.fi/haku2000. Cursorin käsittelyn jälkeen hakemus siirtyy Loviisan kaupungille, jossa varsinainen päätös tehdään.

Lisätietoja:

elinkeinopäällikkö Sari Paljakka, puh. 040 630 2811, sari.paljakka@loviisa.fi

elinkeino- ja työllistämiskoordinaattori Camilla Pihlman, puh. 040 578 3179, camilla.pihlman@loviisa.fi