Staden har behandlat nästan 70 ansökningar om coronaunderstöd för ensamföretagare

Lovisa stad har beviljat coronaunderstöd för ensamföretagare till sammanlagt 55 Lovisaföretag under de tre första behandlingsomgångarna. 14 sökande har fått ett negativt beslut.

Arbets- och näringsministeriet tilldelade Lovisa stad högst 882 000 euro för att användas till att stabilisera ensamföretagares temporärt försämrade ekonomiska situation. Av hela potten har det hittills utdelats 110 000 euro i understöd. Det finns fortfarande understöd kvar för att stöda cirka 350 företag.

– Det lönar sig för Lovisaföretagarna att ansöka om understöd så snart som möjligt även om ansökningstiden är öppen till utgången av september. ”Först till kvarn” gäller också i detta fall, konstaterar näringslivschef Sari Paljakka.

Understödsbeslut fattas en gång per vecka och de tjänsteinnehavarbeslut som fattats publiceras på stadens elektroniska anslagstavla på torsdagar. Staden fattade de första besluten 23.4.2020.

Stödet kan ansökas av en ensamföretagare vars företags betydligt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronavirusepidemin. Understödet är en engångsersättning på 2 000 euro. Understödet kan beviljas för kostnader som uppkommit av ensamföretagarens verksamhet för att stabilisera ensamföretagarens verksamhet under perioden 16.3.–31.8.2020. Ensamföretagare kan ansöka om ersättning ända till 30.9.2020.

Ensamföretagare i Lovisa kan ansöka om coronaunderstöd på utvecklingsbolaget Cursor Oy:s webbplats. Ansökningssidans direkta adress är www.cursor.fi/haku2000. Efter behandlingen på Cursor skickas ansökan vidare till Lovisa stad, som fattar det egentliga beslutet.

Mer information:

näringslivschef Sari Paljakka, tfn 040 630 28 11, sari.paljakka@loviisa.fi

näringslivs- och sysselsättningskoordinator Camilla Pihlman, tfn 040 578 31 79, camilla.pihlman@loviisa.fi