Kaupunki soittaa toisen robottipuhelun loviisalaisnuorille kesäkuun aikana

Loviisan kaupunki toimi maanantaina 11.5.2020 yhtenä kokeilukuntana Sitran rahoittamassa Kansanvallan peruskorjaus –projektissa, jossa robotti soittaa tavoiteryhmälle tiettynä päivänä tiettynä aikana. Teknisenä toteuttajan toimi On-Time Research Solutions Oy.

Tietokantapalvelusta hankitussa puhelinnumeropoiminnassa oli ongelmia ja poiminnasta saadut puhelinnumerot eivät vastanneet toivottua kohderyhmää, joten tästä syystä robottipuhelukokeilu ei Loviisan kaupungin kohdalla onnistunut toivotulla tavalla. Kohderyhmästä jäi suuri osa saavuttamatta, ja puhelun saivat monet kohderyhmän ulkopuolella. Nyt tehdystä soittokierroksesta kootaan kuitenkin tulokset.

Uusi robottipuhelu kohderyhmälle kesäkuussa

Kaupunki on sopinut uudesta robottipuhelun toteutuksesta mukana olleiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Puhelinnumeropoiminta suoritetaan tällä kertaa kaupungin tilaaman Digi- ja Väestötietoviraston aineiston pohjalta. Kaupunki ottaa yhteyttä robottipuhelintekniikalla kaikkiin 18–29-vuotiaisiin kaupungin asukkaisiin uudemman kerran kesäkuussa 2020. Robotti soittaa kaikille niille, joiden yhteystiedot ovat saatavilla. Robottipuhelun tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Loviisa: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi ja Ohjaamo, projektityöntekijä Mia Heijnsbroek-Wirén, puh. 050 431 6454, mia.heijnsbroek-wiren@loviisa.fi

Sitra: asiantuntija Joonas Leppänen, joonas.leppanen@sitra.fi, puh. 040 767 1228

On-Time Research Solutions Oy: Customer Success Manager Mikko Kohonen, puh. 044 5010 523, mikko.kohonen@ontime.fi