Staden ringer på nytt i juni ett robotsamtal till unga i Lovisa

Lovisa stad deltog i ett försök på måndag 11.5.2020 som en del av projektet Folkstyrets grundrenovering, som finansieras av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Projektet går ut på att en robot ringer en målgrupp under en bestämd dag på en bestämd tidpunkt. För den tekniska lösningen svarade On-Time Research Solutions Oy.

Datatjänsten som levererade telefonnummer för försöket hade problem i plockandet av dem och de telefonnummeruppgifter som erhölls motsvarade inte den avsedda målgruppen. Av den orsaken misslyckades försöket ur Lovisa stads synpunkt. En stor del av målgruppen kunde inte nås men flera ytterom målgruppen fick samtalet. Resultaten av uppringningen sammanställs trots allt.

 Nytt robotsamtal till målgruppen i juni

 Staden har kommit överens om ett nytt robotssamtal med medverkande samarbetsparter. Plocket av telefonnummer sker denna gång på basen av material som staden beställer av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Staden kontaktar i juni 2020 på nytt stadens samtliga invånare i åldern 18–29 år. Roboten ringer till alla vars kontaktuppgifter är tillgängliga. Det exakta datumet meddelas senare.

Mer information:

Lovisa: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi och Navigatorn, projektarbetare Mia Heijnsbroek-Wirén, tfn 050 431 64 54, mia.heijnsbroek-wiren@loviisa.fi

Sitra: expert Joonas Leppänen, joonas.leppanen@sitra.fi, tfn 040 767 12 28

On-Time Research Solutions Oy: Customer Success Manager Mikko Kohonen, tfn 044 5010 523, mikko.kohonen@ontime.fi