Kesämökkitonttien myynti ja vuokraus kaupunginhallituksessa 9.1.2023

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.1.2023 käsitellään kaupungin omistuksessa olevien kesämökkitonttien myyntiä ja vuokrausta.

Loviisan kaupunki on vuonna 2014 ja 2018 päättänyt vapaa-ajankäytössä olevien rantatonttien myymisestä ja hinnoitteluista. Kaupunki päätti lisäksi vuokrasopimusten uusimiseen liittyvästä menettelytavasta ja pääperiaatteista kevättalvella 2020. Asiasta on sen jälkeen informoitu vuokralaisia tiedotuskirjeillä. Vuokratontteja kesämökeille on ollut alun perin kaupungin omistuksessa yhteensä 214 kappaletta. Joulukuun 2022 alussa niitä oli kaupungin omistuksessa enää yhteensä 119 kappaletta. Myyntiaika ja hinnoittelupäätös oli voimassa vuoden 2022 loppuun asti, mutta koska vireillä olevia tonttikauppoja oli vuoden 2022 joulukuun lopussa valmistelussa vielä yhteensä 29 kappaletta, ehdotuksena on antaa näille kaupoille lisäaikaa 31.6.2023 asti.

Myös edelleen vuokrattavien tonttien osalta (noin 85 kpl) vuokrasopimukset päättyivät 31.12.2022. Valtaosa näistä ei ole kaavatilanteesta johtuen voitu tarjota ostettavaksi. Vuokratontteja tarjotaan ensisijaisesti nykyisille vuokralaisille uudelleen vuokrattavaksi. Kokouksessa käsitellään vuokratonttien hinnoitteluperiaatteet, hinnoittelun ja kohteisiin sovellettavat vuokrasopimusmallit.

Kaupunginhallituksen esityslista 9.1.2023