Försäljning och uthyrning av stadens sommarstugetomter i stadsstyrelsen 9.1.2023

På stadsstyrelsens möte 9.1.2023 behandlas uthyrning och försäljning av stadens sommarstugetomter.

Lovisa stad beslutade 2014 och 2018 om försäljning och prisbestämning av strandtomter som är i fritidsanvändning. Staden beslutade under vårvintern 2020 om förfaringssättet och huvudprinciperna för förnyandet av arrendeavtalen. Efter detta har arrendatorerna fått information om saken per brev.

Ursprungligen hade staden i sin ägo 214 arrendetomter och 7.12.2022 hade staden i sin ägo 119 stycken. Enligt beslutet som fattades 2018 gäller försäljningstiden och beslutet om prisbestämning till utgången av 2022, men eftersom det i slutet av december 2022 ännu fanns 29 anhängiggjorda tomtaffärer under beredning föreslås nu tilläggstid fram till 31.6.2023 för att slutföra dessa.

Arrendeavtalsperiod har går ut 31.12.2022 även för de återstående dryga 80 tomterna som kommer att fortsätta arrenderas. Största delen av dessa är sådana som man inte på grund av plansituationen kunnat erbjuda för köp. Arrendetomterna erbjuds i första hand till de nuvarande arrendatorerna för förnyad arrendering. På mötet behandlas prissättningsprinciperna, prissättningen och arrendeavtalsmallarna.

Stadsstyrelsens föredragningslista 9.1.2023