Keskustan uuden skeittiparkin suunnitelma kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 23.3.2022

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan 23.3.2022 kokouksessa käsitellään ehdotusta rakentaa skeittiparkki, katos ja graffitiseinä Lovisavikens skolan läheisyyteen. Kokouksessa määritetään myös esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet ensi lukuvuodelle, jolloin Haddom skolan oppilaille osoitetaan uusi lähikoulu. Lisäksi lautakunta miettii Koskenkylän koulukeskuksen kielikylpytoimintaa ja saa tiedokseen Loviisan Move!-testien tulokset.

Uusi skeittiparkki

Nuorille on pitkään haluttu miellyttävää kokoontumis- ja ajanviettopaikkaa keskustaan. Ehdotuksena on nyt rakentaa Lovisavikens skolan läheisyyteen skeittiparkki, graffitiseinä ja katos, jossa viettää aikaa ja ladata puhelinta. Syksyn 2021 aikana ulkopuolinen arkkitehti sekä nuorisopalveluiden, kaavoituksen, tilapalvelun ja paikallisen rullalautayhdistyksen edustajat ovat kartoittaneet mahdollisia paikkoja skeittiparkille Loviisassa. Kyseisten edustajien mukaan tämän hetken edullisin ratkaisu skeittiparkille on nykyisen liikuntahallin ulkopuolella oleva käytöstä poistettu asfaltoitu ja tasainen koripallokenttä Lovisavikens skolan luona. Perusteluna on, että alue on näkyvä ja siellä on jo valmiina skeittirampille tarvittavaa hyvää asfalttia.

Oppilaaksiottoalueet

Kasvatus- ja sivistyslautakunta määrittää kokouksessa myös esi- ja perusopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.8.2022 alkaen. Ehdotuksena on, että Haddom skolan oppilaaksiottoalue liitetään Generalshagens skolan oppilaaksiottoalueeseen, kun Haddom skolan toiminta lakkaa.

Loviisan kaupunki laatii kevätlukukaudella 2022 kyselyn perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 oppilaiden huoltajille lähikoulutoiveesta. Kysely tehdään, jotta saadaan parempi kuva siitä, minkä lähikoulun huoltajat valitsisivat, mikäli he voisivat sen vapaasti valita. Anonyymin kyselyn tarkoituksena on saada parempi käsitys huoltajien toivomuksista tulevien oppilaaksiottoalueiden suunnittelussa. Vastauksista ilmoitetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa 23.3.2022.

Kielikylpytoiminta

Lautakunta keskustelee myös RKP:n valtuustoryhmän esityksestä kielikylpytoiminnasta sekä ruotsin että suomen kielellä Forsby skolcentrumissa / Koskenkylän koulukeskuksessa. Kielikylvyllä tarkoitetaan opetusmenetelmää, jossa lapset oppivat vieraan kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Kielikylpy järjestetään yleensä niin, että ne lapset, joiden äidinkieli on kunnan enemmistökieli kielikylpevät vähemmistökielellä. Suomessa on kuitenkin yksi koulu, kielikylpykoulu Pietarsaaressa, jossa kielikylpyä toteutetaan kahteen suuntaan, jolloin molemmat kieliryhmät kielikylpevät toisella kotimaisella kielellä. Muutama vuosi sitten kielikylpytoiminta päätettiin aloittaa Loviisan keskustassa, mutta silloin kiinnostuneita ei riittänyt toiminnan aloittamiseen. RKP:n valtuustoryhmä katsoo, että nyt on aika yrittää uudelleen saada kielikylpytoiminta käyntiin Loviisassa. Loviisasta voisi tulla Etelä-Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa on mahdollista kielikylpeä sekä ruotsiksi että suomeksi.

Move!-testien tulokset

Lisäksi hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen esittelee kokouksessa Loviisan Move!-testien tulokset. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 23.3.2022

Kuva: MESSALA CIULLA palvelusta Pexels