Keskustapäiväkodin hankesuunnitelma kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 27.10.2022

Keskustapäiväkodin hankesuunnitelmaa käsitellään kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 27.10.2022. Ehdotuksena on rakentaa 12-ryhmäinen päiväkoti rata-alueelle. Kustannusarvio on 9,6 miljoonaa euroa ja arviolta päiväkoti voitaisiin ottaa käyttöön syyskuussa 2025.

Uuteen päiväkotiin yhdistyy ainakin Rauhalan päiväkoti ja Villekulla daghem. Jos päiväkoti rakennetaan 12 ryhmälle, myös Määrlahden päiväkoti muuttaa osaksi uutta kokonaisuutta. Näin nykyiset tilat Määrlahdessa voitaisiin ottaa avoimen varhaiskasvatuksen käyttöön. Vaihtoehtoisena sijoituspaikkana tutkittiin myös Harmaakalliota sekä Rauhalaa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 27.10.2022