Projektplan för centrumdaghem i nämnden för fostran och bildning 27.10.2022

Projektplanen för ett nytt daghem i centrum behandlas på nämnden för fostran och bildnings möte 27.10.2022. Förslaget är att bygga ett daghem för 12 grupper på banområdet i vilket fall kostnadsberäkningen skulle uppgå till cirka 9,6 miljoner euro och byggnaden beräknas vara inflyttningsklar i september 2025.

Åtminstone Fredsby daghem och Villekulla daghem slås samman i det nya daghemmet. Ifall alternativet för 12 grupper förverkligas är tanken att även Määrlahden päiväkoti blir en del av den nya helheten och utrymmena i Märlax tas i bruk för den öppna småbarnspedagogiken.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 27.10.2022