Keskustapäiväkodin suunnittelu etenee

Työryhmä on laatinut hankesuunnitelmaluonnoksen Loviisan keskustaan rakennettavaa päiväkotia varten. Luonnoksen mukaan päiväkodissa olisi tilaa 10–12 ryhmälle.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta nimesi 1.3.2022 hanketyöryhmän Loviisan keskustaan rakennettavaa päiväkotia varten.

– Työryhmä on nyt niin pitkällä, että meillä on hankesuunnitelmaluonnos, jota nyt muokataan ja tarkennetaan, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff. Kun yksityiskohtia on tarkennettu, Arkkitehtitoimisto Korolainen & Heino Oy tekee kustannuslaskelmat uuden päiväkodin kokoa ja sijaintia koskevia vaihtoehtoja varten. Hankesuunnitelma laaditaan tässä vaiheessa kahdelle erikokoiselle päiväkohdille, 10 ja 12 päiväkotiryhmän päiväkodille.

– Muutaman vuoden laskun jälkeen päiväkotipaikkojen tarve Loviisassa kasvaa jälleen ja on nyt samalla tasolla kuin 5–6 vuotta sitten, kertoo Hoff.

Kun hankkeeseen on saatu mukaan arkkitehti ja uutta päiväkotia aletaan suunnitella ja rakentaa, henkilökunnan, lasten ja huoltajien edustajat kutsutaan mukaan työryhmään. – Luultavasti jo tätä ennen teetetään kohdennettuja kyselyitä, ennakoi Hoff.

Investointisuunnitelman mukaan kustannuslaskelma on kuusi miljoonaa euroa, ja tarkoituksena on ottaa päiväkoti käyttöön vuonna 2025.