Planeringen av centrumdaghemmet framskrider

Arbetsgruppen har producerat ett utkast till projektplan för ett daghem i Lovisa centrum med kapacitet för 10–12 grupper.

Nämnden för fostran och bildning utsåg 1.3.2022 en projektarbetsgrupp för planering av det nya daghem som ska byggas i Lovisa centrum.

– Arbetsgruppen har nu kommit så långt att vi har ett utkast till projektplan som vi nu bearbetar och gör preciseringar till, berättar chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff. När detaljerna är preciserade, gör Arkkitehtitoimisto Korolainen & Heino Oy kostnadsberäkningar för de olika alternativen som gäller läget och storleken av det nya daghemmet. Projektplanen görs upp i det här skedet för två alternativa storlekar på daghemmet, 10 daghemsgrupper och 12 daghemsgrupper.

– Efter några år av nedgång ökar igen behovet av daghemsplatser i Lovisa och är nu på samma nivå som för 5–6 år sedan, berättar Hoff.

Längre fram i projektet när en arkitekt upphandlats och det nya daghemmet börjar planeras och byggas, ska representanter för personalen, barnen och vårdnadshavarna bjudas in att delta i arbetsgruppen. –Antagligen kommer riktade enkäter att genomföras redan före det, förutspår Hoff.

Kostnadsberäkningen i investeringsplanen är sex miljoner euro, och planen är att daghemmet kunde tas i bruk år 2025.