Kevään kuivuus kurittaa peltoviljelyä – Tukea ja tietoa tarjolla viljelijöille


Maata näkyvissä -kampanja seuraa tarkasti peltojen kasvustoja Loviisan maaseudulla. Kevään kuivuus on heikentänyt erityisesti nurmikasvustoja ja kevätkylvöjä. Syysviljat ovat onnistuneet hyvin, mutta nurmikasvustot kärsivät ja ensimmäinen sato Uudellamaalla on ollut niukka. Oraat ovat itäneet harvakseltaan, ja sateet ovat nyt erittäin tervetulleita.

Haasteet ja ratkaisut

Viljelijät toivovat tukiehtojen helpotuksia heinän riittävyyden turvaamiseksi, sillä pakollisen tuottamattoman alan nurmisatoa ei saa tukiehtojen mukaan korjata ennen 31.8. Monet harkitsevat rikkakasvien ruiskutuksen kannattavuutta, koska kuivuus on rajoittanut myös rikkakasvien leviämistä. Integroidun kasvinsuojelun periaatteita noudatetaan tarkasti.
Lisätietoja Tukesin verkkosivustolta.

Tukemassa kestävää maataloutta – Maataloustuet ja yhteinen maatalouspolitiikka

Peltotukien haku on parhaillaan käynnissä. Maatilat voivat jättää sähköisen hakemuksensa Vipu-palvelussa 18.6.2024 asti. Uudistetun yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanossa Suomen kansalliset painopisteet ovat:

  • Aktiivisen ruoantuotannon edistäminen
  • Ilmasto- ja ympäristöviisauden vahvistaminen maataloudessa
  • Uudistuvan ja elinvoimaisen maaseudun turvaaminen

Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto myöntää vuosittain noin 26 miljoonaa euroa maataloustukia. Viime vuoden tukien loppumaksut maksetaan kesäkuun loppuun mennessä, 5–15 % kokonaistuesta. Lisätietoja Vipu-palvelusta.


Torjumassa luontokatoa – Luonnon monimuotoisuus -hanke

Luonnon monimuotoisuus -hanke, Priodiversity LIFE, on Suomen suurin luontokatoa torjuva hanke, joka saa 50 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeen tavoitteet:

  • Laaditaan luonnon monimuotoisuutta edistävät ohjelmat kahdeksaan maakuntaan.
  • Ennallistetaan ja hoidetaan arvokkaita luontokohteita kuten metsiä ja lintuvesiä.
  • Perustetaan biodiversiteettikoulutusverkosto levittämään parhaita käytäntöjä.
  • Etsitään uusia rahoitusmuotoja luontokadon torjuntaan.

Hanke toimii vuosina 2024–2031 ja saa osarahoitusta EU:lta.
Lisätietoja: Priodiversity LIFE -hanke.

Kiitämme kaikkia viljelijöitä tärkeästä työstänne ja kannustamme teitä hyödyntämään tukimahdollisuudet!

Maaseututoimi Loviisan kaupungissa on omistautunut tukemaan paikallisia viljelijöitä parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli tarvitsette apua tai lisätietoa maatalouteen liittyvissä asioissa, otattehan meihin yhteyttä.

Ystävällisin terveisin

Maaseututoimi
Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus