Loviisan kaupunki vuokraa keskusta-alueen jäätelökioskipaikat kesäkaudelle 2023

Loviisan kaupungin keskusta-alueen jäätelökioskipaikoista vuodelle 2023 voi nyt jättää vuokratarjouksen. Kioskipaikat vuokrataan kesäkaudeksi 15.4.–30.9.2023. Kirjallinen vuokratarjous liitteineen pyydetään lähettämään 30.11.2022 klo 16.00 mennessä.

Kioskipaikat sijaitsevat liitekartan mukaisilla paikoilla:

1) Ankkuripuisto (Kuningattarenkadun ja Brandensteininkadun kulma)

2) Linja-autoasema

3) Laivasilta

Vuokrapaikalla saa harjoittaa ainoastaan kioskitoimintaa. Kioskitoimintaa voi harjoittaa päivittäin aikavälillä 8.00–22.00. Kioskin välittömään läheisyyteen saa sijoittaa muutamia tuoleja ja pöytiä. Vuokralainen vastaa kioskinsa osalta ylläpitokustannuksista, kuten sähköstä, vedestä, jätevedestä, jätehuollosta, ilkivallasta aiheutuneista kuluista, vartiointikuluista ja vakuutuksista.

Lisäksi yrittäjä tai yritys hankkii toiminnan vaatimat luvat ja solmii tarvittavat sopimukset itse:

  • Määräaikainen rakennuslupa kaupungin rakennusvalvonnalta
  • Vesiliittymä Loviisan vesiliikelaitokselta
  • Sähkösopimus

Näin teet hakemuksen

Kirjallinen vuokratarjous liitteineen pyydetään lähettämään 30.11.2022 klo 16.00 mennessä joko osoitteella Lovinfo, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, tai sähköpostitse lovinfo@loviisa.fi. Laita kirjekuoreen tai kommenttikenttään merkintä: Tarjous Jäätelökioski 2023 / Anbud Glasskiosken 2023

Vuokratarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoamanne kausivuokra kioskipaikkakohtaisesti koko toimintakaudelta yhtenä hintana (alv 0 %). Muulla tavoin ilmoitettuja vuokratarjouksia ei hyväksytä.

Esimerkki: ”Tarjoamme Ankkuripuiston jäätelökioskipaikan kausivuokrana 15.4.–30.9.2023 x xxx,xx euroa (alv 0 %)”

Tehdessänne tarjouksen useammasta kuin yhdestä kioskipaikasta tulee kohteet asettaa etusijajärjestykseen. Tarjonnan laajuuden ja kilpailun toteutumisen varmistamiseksi yhdelle toimijalle myönnetään korkeintaan kaksi kioskipaikkaa.

Tarjouksen liitteenä tulee olla:

  • kaupparekisteriote
  • kioskin toimintasuunnitelma
  • kuva tai piirustus kioskipaikkaan sijoitettavasta kioskista tai myyntivaunusta
  • muut mahdolliset tiedot kioskipaikkaan sijoitettavasta kioskista tai myyntivaunusta
  • todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta.
    • Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Mikäli yrittäjällä tai yrityksellä on verovelkoja tai maksamattomia vakuutusmaksuja, tulee todistuksesta ilmetä niistä tehty hyväksytty maksusuunnitelma.

Lisätietoja

elinvoimankehittäjä Petri Paimander
puh. +358-40-673 0225
petri.paimander@loviisa.fi