Lovisa stad hyr ut glasskioskplatserna i centrum för sommarsäsongen 2023

Nu kan man lämna in hyresanbud för Lovisa stads glasskioskplatser i centrum för 2023. Kioskplatserna hyrs ut för sommarsäsongen 15.4–30.9.2023. De skriftliga hyresanbuden med bilagor ska lämnas in senast 30.11.2022 klockan 16.00.

Kioskplatserna anges i kartan:

1) Ankarparken (hörnet mellan Drottninggatan och Brandensteinsgatan)

2) Busstationen

3) Skeppsbron

På hyresplatsen får man endast bedriva kioskverksamhet. Kioskverksamhet får bedrivas dagligen mellan klockan 8.00 och 22.00. Några stolar och bord får placeras ut i kioskens omedelbara närhet. Hyresgästen står för underhållskostnaderna för sin kiosk, såsom el, vatten, avloppsvatten, avfallshantering, kostnader till följd av skadegörelse, bevakningskostnader och försäkringar.

Därtill ska företagaren eller företaget skaffa de tillstånd som krävs för verksamheten och ingå behövliga avtal:

  • Tidsbegränsat bygglov beviljat av stadens byggnadstillsyn
  • Vattenanslutning hos Affärsverket Lovisa Vatten
  • Elavtal

Så här ansöker du om en glasskioskplats

Skicka in ditt skriftliga hyresanbud med bilagor senast 30.11.2022 klockan 16.00 antingen till Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, eller per e-post till lovinfo@loviisa.fi. Märk kuvertet med eller skriv in i kommentarsfältet: Tarjous Jäätelökioski 2023 / Anbud Glasskiosken 2023

I hyresanbudet ska den totala säsongshyran per kiosk för hela verksamhetsperioden anges som ett enda pris (moms 0 %). Hyresanbud som anges på annat sätt godkänns inte.

Exempel: ”Vi erbjuder en säsongshyra på x xxx,xx euro (moms %) för glasskioskplatsen i Ankarparken för 15.4–30.9.2023.”

Om ni ger ett anbud på fler än en kioskplats ska ni rangordna platserna. För att säkerställa ett större utbud och konkurrens beviljas en och samma aktör högst två kioskplatser.

Lämna följande bilagor till anbudet:

  • utdrag ur handelsregistret
  • verksamhetsplan för kiosken
  • bild eller ritning av den kiosk eller försäljningsvagn som ska placeras på kioskplatsen
  • eventuella övriga uppgifter om den kiosk eller försäljningsvagn som ska placeras på kioskplatsen
  • intyg över betalda skatter och socialskyddsavgifter samt intyg från försäkringsbolag över att de lagstadgade försäkringspremierna betalats.
    • Intygen får inte var äldre än tre (3) månader räknat från den sista inlämningsdagen för anbuden. Om företagaren eller företaget har skatteskulder eller obetalda försäkringspremier, ska den betalningsplan som godkänts för dem framgå av intyget.

Vidare upplysningar

Petri Paimander livskraftsutvecklare

tfn +358-40-673 0225

petri.paimander@loviisa.fi