Kommentoi luonnosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024

Kuntoilulaitteita. Motionsredskap. Lovisavikens skola - Lovisa Gymnasium

Kuntalaiset voivat 29.6.–29.8.2021 kommentoida luonnosta Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024.

Vapaita kommentteja voi antaa Webropol-kyselyssä.

Hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja, ja se on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain hyvinvointikatsauksissa osana kuntasuunnittelua.

Hyvinvointikertomuksen laatimisesta on vastannut poikkihallinnollinen ja ylikunnallinen hyvinvointityön monialainen ohjausryhmä ja -työryhmä (HYTE).

Luonnos hyvinvointikertomukseksi 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelmaksi 2021–2024 löytyy kaupungin verkkopalvelusta.
Sieltä löydät myös aikaisempien vuosien hyvinvointikertomukset, hyvinvointisuunnitelmat ja vuosittaiset hyvinvointikatsaukset.

HYTE-työryhmä ja HYTE-ohjausryhmä käsittelevät kommentit syyskuussa, jonka jälkeen asiakirja menee lautakuntien käsiteltäväksi ja Loviisan kaupunginvaltuuston sekä Lapinjärven kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi joulukuussa 2021.

Lisätietoja:

hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi, puh. 0440 555 483 (lomalla 1.7.–3.8.)
palvelupäällikkö (lasten ja nuorten palvelut) ja HYTE-työryhmän puheenjohtaja Jaana Iivonen, jaana.iivonen@loviisa.fi, puh. 0440 555 471 (lomalla 28.6.–18.7.)