Koskenkyläläiset sitoutuivat kotikylänsä kehittämiseen vahvasti – Kiitos kaikille vastaajille!

Loviisan kaupunkisuunnittelu toteutti Koskenkylän kehittämiskyselyn toukokuussa 2023. Tavoitteena on kehittää Koskenkylää yhdessä asukkaiden kanssa toivottuun suuntaan. Kyselyn keskeisimmät asiat kiteytyivät näiden kysymysten ympärille: Mitkä ovat mielestäsi Koskenkylän vahvuudet ja mitä sieltä puuttuu? Löytyykö Koskenkylästä jokin tietty paikka, jota haluaisit korostaa? Millainen mielikuva sinulla on Koskenkylästä?

Kehittämiskyselyyn vastasi 205 kyläläistä. He kertoivat omia parannusehdotuksiaan, huomioitaan ja toiveitaan kehittämistä varten. Positiivisena yllätyksenä koettiin se, että vastaajia oli kaikista ikäryhmistä.

”Innostavia toiveita saatiin laajalta ikäkirjolta, mikä osoittaa yhteisön vahvan sitoutumisen tulevaisuuden suunnitteluun”, iloitsee kaavoitusarkkitehti Lotta Qvis.

Nuoret ja lapsiperheet ilmaisivat toiveitaan muun muassa monipuolisemmille harrastusmahdollisuuksille, virkistysalueisiin panostamiseen sekä lapsiperheiden ja nuorten palvelujen kattavuuteen. Keski-ikäiset ja ikääntyneemmät korostivat muun muassa infrastruktuurin parantamista, turvallisempaa näkyvyyttä tienristeyksessä sekä kevyen liikenneväylälle parempaa valaistusta. Kaikissa ikäryhmissä arvostettiin hyvin paljon rakennettua kulttuuriympäristöä sekä jokiympäristöä. Varsinkin nuoret kertoivat arvostavansa Koskenkylän virkistyspolkuja ja laiduntavia eläimiä kylän läheisyydessä.

”Kokonaisuudessaan vastaukset heijastivat yhteisön moninaisia tarpeita, ja ne antavat arvokasta tietoa tulevien kehityshankkeiden suunnitteluun ja priorisointiin. Kevyenliikenteen väylän parantaminen huomioidaan asemakaavassa tulevaisuudessa, liikenteeseen liittyvät toiveet viedään eteenpäin Infrastruktuuritiimille, myös jokiympäristöön panostetaan sekä kohtaamispaikkoihin”, toteaa kaavoitusarkkitehti Lotta Qvis.

Hyvää syksyä toivottaen

Loviisan kaupunki

Lotta Qvis
kaavoitusarkkitehti
kaupunkisuunnitteluosasto
puh. 040 555 0455