Koskenkylän koulujen uudeksi nimeksi Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum?

Koskenkylän koulukeskus Forsby skolcentrum

Kasvatus- ja sivistyslautakunta ottaa kokouksessaan keskiviikkona 29.1.2020 kantaa Koskenkylän koulujen nimivalintaan. Forsby skola ja Koskenkylän koulu aloittavat lukuvuoden 2020–2021 koulutyön yhteisissä tiloissa. Lautakunta ehdottaa koulujen uudeksi nimeksi Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum, joka tulisi käyttöön 1.8.2020.

Nimiehdotuksia haettiin muun muassa koulujen Wilma-järjestelmän kautta ja yleisökyselyllä. Rehtorien nimeämä raati valitsi saaduista noin viidestäkymmenestä ehdotuksesta äänestykseen kolme vaihtoehtoa. Oppilaiden ja henkilökunnan äänestyksessä suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi nimi Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum.

Kouluista muodostuvalle kokonaisuudelle haluttiin löytää nimi, joka yhdistää alueen palvelukokonaisuudeksi sekä päivisin että iltaisin ja jolla on viittauksia alueeseen tai paikallishistoriaan. Nimen on myös toimittava hyvin sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lopullisen päätöksen koulujen nimestä tekee kaupunginvaltuusto.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee myös koulujen, päiväkotien ja kansalaisopistojen tilojen tilapäistä käyttöä koskevien vuokrien korottamista ja vuokraamisen periaatteita 1.3.2020 alkaen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteita 1.8.2020 alkaen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 29.1.2020