Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum nytt namn för skolorna i Forsby?

Koskenkylän koulukeskus Forsby skolcentrum

Nämnden för fostran och bildning tar på sitt sammanträde onsdag 29.1.2020 ställning till valet av namn för skolorna i Forsby. Forsby skola och Koskenkylän koulu inleder läsåret 2020–2021 i gemensamma lokaler. Som nytt, gemensamt namn för skolorna föreslår nämnden Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum, vilket skulle tas i bruk 1.8.2020.

Man efterlyste namnförslag bland annat via skolornas system Wilma och med en enkät riktad till allmänheten. Bland de cirka femtio förslag som inkom valde en jury utsedd av rektorerna tre alternativ för omröstning. I den omröstning som eleverna och personalen deltog i framstod Koskenkylän koulukeskus – Forsby skolcentrum som det mest omtyckta alternativet.

Man ville hitta ett sådant namn för den helhet som skolorna består av som förenar området till en servicehelhet både dagtid och kvällstid och som hänvisar till området eller lokalhistoria. Namnet ska också fungera bra på både finska och svenska.

Det slutgiltiga beslutet om skolornas namn fattas av stadsfullmäktige.

Nämnden för fostran och bildning behandlar också höjning av hyrorna för tillfällig användning av lokaler i skolor, medborgarinstitut och inom dagvård och principerna för uthyrningen från och med 1.3.2020 samt val- och avgiftskriterierna för morgon- och eftermiddagsverksamheten från och med 1.8.2020.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 29.1.2020