Koskenkylän koulukeskuksen hirsinen uudisosa valmistunut – avoimet ovet tiistaina 5.11.2019 kello 17–19

Koskenkylän koulukeskuksen ruokasalo Matsal i Forsby skolcentrum

Tulevan Koskenkylän koulukeskuksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Vanhan hirsirakenteisen kyläkoulun Forsby skolan yhteyteen Loviisan Koskenkylään on noussut moderni hirsinen uudisrakennus.

Uudisosan ulkonäkö on suunniteltu sopimaan yhteen vanhan puukoulun kanssa. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy. Uudisrakennus on kooltaan 1 975 neliömetriä.

Uuteen koulurakennukseen ovat tässä vaiheessa muuttaneet ruotsinkielisen alakoulun Forsby skolan oppilaat, joiden vanhaa koulua kunnostetaan nyt tulevan kaksikielisen koulukeskuksen tiloiksi. Myös suomen- ja ruotsinkieliset esikouluryhmät ovat muuttaneet uusiin koulutiloihin. Koko koulukeskuksen valmistuttua rakennukseen muuttavat myös suomenkielisen Koskenkylän koulun oppilaat syksyllä 2020.

– Koskenkylän kouluhanke vahvistaa Loviisassa jo aloitettua koulujen kielten välistä yhteistyötä. Esiopetuksessa yhteinen toiminta on jo alkanut, kun sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen esikouluryhmä muuttivat uuteen rakennukseen, kertoo koulutuspäällikkö Timo Tenhunen.

Vanhan koulun kunnostus alkanut

Vanhan hirsirakenteisen kyläkoulun Forsby skolan kunnostaminen alkoi heti, kun uudisosa valmistui. Vanha ja uusi koulu liittyvät toisiinsa yhdyskäytävän avulla. Myös samaan pihapiiriin kuuluva vanhempi rakennus, niin sanottu Taitotalo, kunnostetaan.

Kunnostustyöt valmistuvat syyslukukauden 2020 alkuun mennessä, joten kaikki oppilaat pääsevät aloittamaan kouluvuoden 2020–2021 uudessa kaksikielisessä koulukeskuksessa.

Koko koulukeskuksen valmistuttua opetustilat sijaitsevat uudisrakennuksessa, ja vanhaan osaan sijoitetaan hallinnollisia tiloja sekä suomen- ja ruotsinkieliset esikouluryhmät. Taitotalossa opiskellaan muun muassa teknistä työtä ja kuvaamataitoa. Taitotalo tulee olemaan iltaisin ja viikonloppuisin muun muassa kansalaisopiston käytössä.

Nyt valmistuneessa uudisrakennuksessa toteutetaan täysimääräisesti uutta opetussuunnitelmaa sekä pedagogisesti että tilojen muokattavuuden suhteen.

– Käytämme myös uusinta tietoteknologiaa opetuksessa. Nuorisotoimi, vapaa-aikatoimi, opistot ja yhdistykset hyötyvät vastaisuudessa tiloista, jotka tuovat lisän taito- ja taideaineopetukseen, täyttävät kokoustilojen puutteen ja antavat lisämahdollisuuden kerhotoimintaan. Koulukeskus on piristysruiske koko Koskenkylän aluetta ajatellen, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen iloitsee.

Koko koulukeskuksen rakennus- ja kunnostushankkeen kustannusarvio on 9 miljoonaa euroa. Summasta noin 5,8 miljoonaa euroa käytetään uudisrakennukseen, 2,6 miljoonaa euroa vanhojen rakennusten saneeraukseen ja 600 000 euroa uuteen irtaimistoon.

Faktoja Koskenkylän koulukeskuksen rakennusurakasta

 • Rakennustyö alkoivat kesällä 2018
 • Uudisrakennus valmistui lokakuussa 2019
 • Saneeraus valmistuu syyslukukauden 2020 alkuun mennessä
 • Arkkitehti: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy
 • Valvoja: Polartek Oy, Helsinki
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto SHS Oy
 • LVIA-suunnittelu: Insinööritoimisto Jormakka Oy
 • Rakennusmateriaali: hirsi
 • Saneeraus: 1 203 m2
 • Uudisrakennus: 1 975 m2
 • Kokonaispinta-ala: 3 178 m2

Koskenkylän uudessa koulussa on . Tilaisuus on avoin kaikille.

Osoite: Forsby skola, Kullbyntie 4, 07700 Koskenkylän saha (Loviisa)