Nybyggnaden i timmer i Forsby skolcenter färdigställd – öppet hus tisdag 5.11.2019 klockan 17–19

Koskenkylän koulukeskuksen ruokasalo Matsal i Forsby skolcentrum

Första skedet av det nya skolcentret i Forsby är slutfört. Ett modernt nybygge i timmer har uppförts i Forsby i Lovisa i anslutning till Forsby skolas gamla byskola av timmerstockar.

Nybyggnaden är planerad så att den utseendemässigt passar ihop med den gamla träskolan. Byggnaden är planerad av Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy och den är 1 975 kvadratmeter stor.

I detta skede har eleverna i Forsby skola flyttat till den nya skolbyggnaden och den gamla skolan är nu under renovering till utrymmen för det blivande tvåspråkiga skolcentret. Även de finsk- och svenskspråkiga förskolegrupperna har flyttat till de nya skollokalerna. Efter att hela skolbyggnaden blivit färdig flyttar också eleverna i den finska skolan Koskenkylän koulu till byggnaden hösten 2020.

– Skolprojektet i Forsby förstärker det påbörjade samarbetet mellan skolornas språkgrupper. Den gemensamma verksamheten har redan inletts vid förskoleundervisningen i och med att både den finskspråkiga och den svenskspråkiga förskolegruppen flyttade till den nya byggnaden, berättar utbildningschef Timo Tenhunen.

Renovering av den gamla skolan har startat

Ombyggnaden av Forsby skolas gamla byskola startade så snart nybyggnaden blev färdig. En korridor förenar den gamla skolan och nybyggnaden. På skolgården finns även en äldre byggnad, det så kallade Konsthuset (Taitotalo), som också ska renoveras.

Ombyggnadsarbetena ska slutföras före början av höstterminen 2020, och samtliga elever får starta skolåret 2020–2021 i det nya tvåspråkiga skolcentret.

När hela skolcentret blivit färdigställt kommer undervisningslokalerna att finnas i den nya byggnaden, medan den äldre delen kommer att inhysa administrativa lokaler och de finsk- och svenskspråkiga förskolegrupperna. I Konsthuset finns rum för bland annat slöjd och bildkonst. Konsthuset kommer att stå bland annat till medborgarinstitutets förfogande på kvällar och veckoslut.

I nybygget som nu blivit färdigt genomförs den nya läroplanen fullt ut såväl ur pedagogisk synvinkel som genom lokalernas formbarhet.

– I undervisningen använder vi också den senaste informationsteknologin. Ungdoms- och fritidssektorn, instituten och föreningarna kommer i framtiden att utnyttja lokalerna. Nybygget innebär ett tillägg till undervisningen av konst- och färdighetsämnen, lappar bristen på möteslokaler samt underlättar möjligheterna till klubbverksamhet. Skolcentret är ett piggt tillägg med tanke på utvecklandet av hela Forsbyområdet, konstaterar Timo Tenhunen glatt.

Kostnadsberäkningen för hela bygg- och renoveringsprojektet uppgår till 9,0 miljoner euro. Av summan används cirka 5,8 miljoner euro för nybyggnad, 2,6 miljoner euro för renovering av de gamla byggnaderna och 600 000 euro för nytt lösöre.

Fakta om byggprojektet Forsby skolcenter

 • Byggarbetena inleddes sommaren 2018
 • Nybyggnaden blev färdig i oktober 2019
 • Ombyggnaden ska bli färdig inför höstterminen 2020
 • Arkitekt: Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy
 • Byggkontroll: Polartek Oy, Helsingfors
 • Konstruktionsplanering: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 • Elplanering: Sähköinsinööritoimisto SHS Oy
 • VVSA-planering: Insinööritoimisto Jormakka Oy
 • Byggmaterial: timmer
 • Ombyggnad: 1 203 m2
 • Nybyggnad: 1 975 m2
 • Totalyta: 3 178 m2.

Öppet hus i Forsby nya skola på tisdag 5.11.2019 klockan 17–19. Evenemanget är öppet för alla. Välkommen!

Adress: Forsby skola, Kullbyvägen 4, 07700 Forsby såg (Lovisa)