Koskenkylän terveysaseman siirto pääterveysasemalle sekä talousarvio kaupunginhallituksen käsiteltävänä 2.12.2019

Maanantaina 2.12.2019 kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistalla ovat muun muassa Koskenkylän terveysaseman tulevaisuus sekä talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022, joka on päivitetty kaupunginvaltuuston vahvistaman korotetun tuloveroprosentin mukaisin laskelmin. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota vuoden viimeisessä kokouksessaan 11.12.2019.

Kaupunginhallitus käsittelee myös esitettyjä määrärahamuutoksia vuoden 2019 talousarvioon. Määrärahamuutokset johtuvat pääosin siitä, että verotuloja on kertynyt budjetoitua heikommin.

Kaupunginvaltuusto käsitteli Koskenkylän terveysaseman toiminnan siirtämistä kokouksessaan lokakuussa ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Perusturvakeskus on sen jälkeen arvioinut terveysaseman toiminnan siirron vaikutuksia kuntalaisiin eri vaihtoehtoja vertaillen.

Tehdyn arvioinnin perusteella on päädytty siihen lopputulokseen, että Koskenkylän terveysaseman toiminnan siirtäminen pääterveysasemalle on paras vaihtoehto. Siirtoa puoltaa myös tulevaan sote-uudistukseen liittyvä kehittämisohjelma ja sen tavoitteet. Perusturvakeskuksen näkemyksen mukaan on todennäköisempää, että suurempi osa palveluista säilyy Loviisassa, jos toiminta on keskitettyä ja ohjelman tavoitteiden suuntaan kehitettyä.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että Koskenkylän terveysaseman toiminta siirretään pääterveysasemalle viimeistään 1.7.2020.

Esityslistalla on myös Ulriika-Määrlahden kaupunginosassa sijaitsevan kiinteistön osto. Tontti sijaitsee osoitteessa Nordenskiöldintie 2, entisen Valintalon-kiinteistön naapurissa. Kauppahinta on 151 450 euroa. Alueella on vireillä asemakaavan muutos, joka mahdollistaisi suuren palvelurakentamisen korttelialueen sijoittumisen Saaristotien ja Loviisanlahden rannan väliselle alueelle.

Linkki kaupunginhallituksen esityslistaan 2.12.2019