Koskenkylän terveysaseman toiminta siirtyy Loviisan pääterveysasemalle vuonna 2020?

Koskenkylän terveysasema Forsby hälsocenter

Perusturvalautakunta käsittelee torstain 12.9.2019 kokouksessaan muun muassa sitä, siirretäänkö Koskenkylän terveysaseman toiminta Loviisan keskustassa sijaitsevalle pääterveysasemalle. Ehdotuksen mukaan siirto tapahtuisi viimeistään 1.7.2020.

Siirtoa perustellaan sillä, että Koskenkylän terveysaseman asiakasmäärät ovat vähentyneet sekä vastaanotolla että lastenneuvolassa. Alueen neuvolaikäisten lasten määrä on viiden vuoden aikana vähentynyt jopa sadalla lapsella.

Koskenkylän terveysaseman toiminta on myös haavoittuvaista, koska siellä työskentelee vain muutamia työntekijöitä. Toimintaa on jo esimerkiksi loma-aikoina jouduttu siirtämään pääterveysasemalle. Työturvallisuuden arvioidaan paranevan, jos Koskenkylän terveystalon henkilökunta siirtyy keskustan tiloihin ja yksintyöskentelyn riski poistuu.

Koskenkylän terveysasemalla ei pystytä palvelemaan asiakkaita kokonaisvaltaisesti, sillä röntgenpalvelut ja suurimmaksi osaksi myös laboratoriopalvelut tarjotaan jo nyt Loviisan pääterveysasemalla. Suun terveydenhuollon palvelut siirrettiin pääterveysasemalle vuonna 2014.

Asia menee vielä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Perusturvalautakunnassa esillä on myös muun muassa Loviisan kaupungin kotisairaalatoimintojen siirtäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.4.2020. Käytännössä tämä tarkoittaisi Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalatoiminnan aloittamista.

Perusturvalautakunnan esityslista 12.9.2019

Hyvinvointilautakunta vastaa kokouksessaan keskiviikkona 11.9.2019 sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän tekemään talousarvioaloitteeseen, joka koskee uuden liikuntahallin hankesuunnitelman aloittamista. Hyvinvointilautakunta ottaa myös kantaa Loviisan Tenniskerhon avustushakemukseen Casinopuiston palloseinän uusimiseksi.

Hyvinvointilautakunnan esityslista 11.9.2019