Verksamheten på Forsby hälsostation flyttas till Lovisa huvudhälsostation 2020?

Koskenkylän terveysasema Forsby hälsocenter

Grundtrygghetsnämnden behandlar på sitt sammanträde torsdag 12.9.2019 bland annat om verksamheten på Forsby hälsostation flyttas till huvudhälsostationen som ligger i Lovisa centrum. Enligt förslaget ska flyttningen ske senast 1.7.2020.

Flyttningen motiveras med att patientantalen på Forsby hälsostation har minskat både på mottagningen och på barnrådgivningen. Antalet barn i rådgivningsåldern på området har minskat under fem år med upp till hundra barn.

Verksamheten på Forsby hälsostation är också sårbar eftersom där finns det bara några anställda. Man har redan varit tvungen att flytta verksamhet till huvudhälsostationen till exempel under semestertiderna. Man uppskattar att arbetssäkerheten förbättras om personalen på Forsby hälsogård flyttar till lokalerna i centrum och risken att arbeta ensam inte längre kommer att finnas.

Man kan inte betjäna patienterna heltäckande på Forsby hälsostation eftersom röntgentjänsterna och för det mesta också laboratorietjänsterna redan nu erbjuds på Lovisa huvudhälsostation. Munhälsovårdstjänsterna flyttades till huvudhälsostationen 2014.

Ärendet ska dessutom framläggas till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för beslutsfattande.

I grundtrygghetsnämnden behandlas bland annat överföring av hemsjukhusverksamheten i Lovisa stad till samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 1.4.2020. I praktiken skulle detta betyda att inleda en regional hemsjukhusverksamhet i östra Nyland.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 12.9.2019

Välfärdsnämnden svarar på sitt sammanträde onsdag 11.9.2019 på en budgetmotion av socialdemokraternas fullmäktigegrupp angående inledning av en projektplan för en ny idrottshall. Välfärdsnämnden tar också ställning till Lovisa Tennisklubbs understödsansökan om att förnya bollväggen i Casinoparken.

Välfärdsnämndens föredragningslista 11.9.2019