Koskenkylän terveysaseman tulevaisuus ja Seurahuoneen lisämääräraha kaupunginhallituksessa 7.10.2019

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 7.10.2019 Koskenkylän terveysaseman toiminnan siirtämistä pääterveysasemalle ja Seurahuoneen kunnostamiseen tarvittavaa lisämäärärahaa.

Koskenkylän terveysaseman tulevaisuus oli esillä jo edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa 23.9., jolloin asia päätettiin jättää pöydälle. Nyt ehdotuksena on, että Koskenkylän terveysaseman toimintaa ei siirretä pääterveysasemalle. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa myös Seurahuoneen peruskorjaukseen tarvittavasta 150 000 euron lisämäärärahasta. Kunnostus vaatii lisätöitä, koska rakennuksen kunto on osoittautunut aiemmin arvioitua huonommaksi. Kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti lisämäärärahasta.

Kaupunginhallitus päättää myös kiinteistön ostamisesta Määrlahdesta osoitteesta Nordenskiöldintie 2. Vireillä olevassa asemakaavassa Saaristotien linjausta on tarkoitus muuttaa ja alueelle on sijoittumassa suuri palvelurakennusten korttelialue. Kauppahinta on 151 450 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista 7.10.2019

Perusturvalautakunnassa talousarvio 2020 ja vammaisten kuljetuspalveluiden kilpailutus

Perusturvalautakunta käsittelee kokouksessaan 10.10.2019 vuosien 2020–2022 talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Talousarvioehdotuksen mukaan vuoden 2020 talousarvioraamin toimintakate ylittyy runsaalla 150 000 eurolla. Suurimmat kustannusten lisäykset tulevat erikoissairaanhoidon kustannuksista ja lastensuojelun laitoshoidon tarpeen noususta.

Perusturvalautakunta päättää myös siitä, aloittaako Loviisan kaupunki vammaisten kuljetuspalveluiden yhteiskilpailutuksen Porvoon, Sipoon ja Askolan kanssa. Yhteistä kilpailutusta on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Kuntien vammaisneuvostot ovat olleet mukana valmistelussa. Kilpailutus jaetaan kahteen osaan: ohjauskeskus ja kuljetukset.

Perusturvalautakunnan esityslista 10.10.2019