Koskenkylänjokilaaksosta Helmi-keskittymä

Koskenkylänjokilaakso pääsi alkukesällä arvoiseensa seuraan. Ympäristöministeriö perusti kesäkuussa Suomen viisi ensimmäistä Helmi-keskittymää, ja Koskenkylänjokilaakso on yksi näistä. Helmi-keskittymät ovat ekologisesti merkittävien elinympäristöjen kokonaisuuksia, joilla on tiedossa olevia elinympäristöjen ennallistamis-, kunnostus- tai hoitotarpeita.

Helmi-ohjelman elinympäristöjen kunnostustoimintaa keskitetään alueellisesti näille seuduille, joita on ympäri Suomen. Kaikki Helmi-toimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen.

”Koskenkylänjokilaakso on täydellinen valinta Helmi-keskittymäksi” sanoo ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen. Alue tarjoaa mahdollisuuden arvokkaiden lintuvesien jatkumon ylläpitoon ja arvokkaiden perinnebiotooppikokonaisuuksien vahvistamiseen. Koskialueita, puroja ja entisiä kutualueita kunnostamalla voidaan säilyttää lisäksi kalastolle ja muulle virtavesilajistolle tärkeä elinympäristökokonaisuus.

Laiduneläimet ovat Koskenkylänjokilaakson monimuotoisuus- ja maisema-arvojen turvaamisessa avainasemassa. ”Karjatiloja alueella onneksi on Uudenmaan mittakaavassa täällä keskimääräistä enemmän”, Lyytikäinen toteaa. ”Ehkä laiduneläimiä siksi riittäisi myös niille umpeenkasvaneille alueille, jotka ovat kunnostuksen tarpeessa. Ja toivottavasti maanomistajilta löytyy kiinnostusta hyödyntää tarjolla olevaa rahoitusta. Perinteinen karjataloushan on luonut suuren osan Koskenkylänjokilaakson maisema- ja luontoarvoista, ja alueen status Helmi-keskittymänä on myös hatunnosto tälle mittaamattoman arvokkaalle työlle.”

Koskenkylänjokilaakso on suoraa jatkumoa Pernajanlahden arvokkaille lintuvesille. Gammelbyvikenin pohjukassa on viime vuosina kunnostettu laitumia ja lintuvesiä Helmi-rahoituksella. Yhdessä Pernajanlahden ympäristön kanssa Koskenkylänjokilaakso muodostaa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun maisema-alueen. Helmi-keskittymien tarkoituksena on kohdentaa Helmi-ohjelman kautta rahoitettavia kunnostustoimenpiteitä laajemmiksi, toisiaan tukeviksi kokonaisuuksiksi. Kun ennallistamis- ja hoitotoimia tehdään laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä varmistetaan, että toimet ovat mahdollisimman vaikuttavia sekä taloudellisesti että ekologisesti.

”Myös Loviisan kaupunki omistaa maa-alueita Koskenkylänjokilaakson alueella” Lyytikäinen kertoo. ”Sävträsketin lintukosteikko on yksi alue, joka kaipaisi kunnostustoimia. Kun osin kaupungin omistuksessa oleva Sävträsket nyt on osa Helmi-keskittymää, on rahoitusta kunnostustoimiin helpompi saada”.

Lisätiedot:

Loviisan kaupunki


Heidi Lyytikäinen
ympäristöpäällikkö
heidi.lyytikainen@loviisa.fi
p. 0440 555 373

Ympäristöministeriön tiedote