Koulu- ja päiväkotiverkon supistamista koskeva prosessi käynnistyy tammikuun lopulla

Loviisan kaupungin koulu- ja päiväkotiverkon supistamiseen tähtäävä prosessi käynnistyy maanantaina 27.1.2020, jolloin kaupunginhallitus kokouksessaan päättää menettelyn aikataulusta.

Koulu- ja päiväkotiverkon supistamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 11.12.2019 vuoden 2020 talousarviota koskeva päätös, jonka mukaan se ei myönnä nykyisen koulu- ja päiväkotiverkon ylläpitämiseen määrärahaa 1.8.2020 alkaen, vaan kaupungin menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin ja lapsimäärän vähenemiseen.

Käytännössä päätös tarkoittanee Teutjärven koulun toiminnan lakkauttamista ja oppilaiden opetuksen siirtoa Kirkonkylän kouluun sekä Kyrkoby skolan lakkauttamista ja oppilaiden opetuksen siirtoa Forsby skolaan.  Edellä mainitut koulut olivat säästötoimenpidekohteina kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslistalla 25.9.2019.

Palveluverkon supistaminen koskenee myös kahta päiväkotia: Kuggomin päiväkoti sekä Leikkis / Lekgårdens daghem. Näiden osalta toiminta siirtyisi keskustan alueen päiväkoteihin sekä Forsby daghem –päiväkotiin. Kuggomin päiväkodin lakkautuksen myötä Haddom skolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen mietitään uudelleen.

Palveluverkon supistamiseen tähtäävä prosessi sisältää kuulemisia, vaikutusten arviointia ja mielipiteiden kirjaamisia. Helmikuussa on tarkoitus pyytää asianosaisilta ja kiinnostuneilta tahoilta kirjallisia mielipiteitä, kertomuksia ja kirjoitelmia. Samoin lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on suunniteltu tehtäväksi helmikuussa. Kaupungin eri toimielimiltä pyydetään lausuntoja prosessiin liittyen. Kaupunginhallitus päättää tarkemmista päivämääristä.

Kaikille avoin kuulemistilaisuus esitetään järjestettäväksi 16.3.2020 klo 18 Lovisavikens skolassa. Kaupungin verkkosivuille laaditaan aiheeseen liittyvä kysymykset ja vastaukset –osio, johon laitetaan esitetyt, palveluverkon supistamista koskevat kirjalliset kysymykset ja kommentit vastauksineen.

Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia on tarkoitus tuoda 15.4. 2020.

Lisätietoja:

sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, timo.tenhunen@loviisa.fi

varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, sofia.hoff@loviisa.fi