Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma aiheena kasvatus- ja sivistyslautakunnassa

Loviisan kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan keskiviikkona 26.5.2021 muun muassa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa ja lukuvuoden 2020–2021 osalta tehdyn kyselyn tuloksia. Kokous pidetään etänä.

Lautakunta on viimeksi päivittänyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteet 1.8.2020 alkaen. Siksi on syytä päivittää koko aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma vastaamaan nykytilaa. Kaupunki tarjoaisi aamu- ja iltapäivätoimintaa koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä 3.–6. -vuosiluokkien erityisen tuen piiriin siirretyille oppilaille. Toimintaa järjestettäessä olisi huomioitava eri kieliryhmien tarpeet.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan kysely on lähetetty asianomaisille huoltajille toiminnan puolivälissä, tammikuussa 2021. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori selvittää kokouksessa kyselyn tuloksia lautakunnalle. Tulokset julkaistaan myöhemmin myös kaupungin internetsivuilla.

Kokouksessa kerrotaan myös ajankohtaisia asioita Lapsiystävällinen kunta-toimintamallin tiimoilta. Lisäksi Lovisavikens skolan opettaja Roberta Roo esittelee kokouksessa tutkimustaan koulun koon vaikutuksesta koulumenestykseen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 26.5.2021