Skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan på agendan i nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning behandlar på sitt sammanträde onsdag 26.5.2021 morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan inom den grundläggande utbildningen och resultaten på enkäten som gjorts för läsåret 2020–2021. Mötet ordnas på distans.

Nämnden har senast uppdaterat skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhetens val- och avgiftskriterier från och med 1.8.2020. Därför är det skäl att uppdatera morgon och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan så att den motsvarar nuläget. Lovisa stad skulle erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolornas elever i årskurs ett och två och för elever i årskurs 3–6 vilka är överförda till särskilt stöd. Vid ordnandet av verksamheten skulle behoven utgående från olika språkgrupper beaktas.

Det har skickats en enkät om morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande undervisningen åt vårdnadshavarna i mitten av verksamheten, i januari 2021. Koordinatorn för morgon- och eftermiddagsverksamheten berättar på mötet åt nämnden om resultaten på enkäten. Resultaten publiceras senare också på stadens internetsidor.

Dessutom berättas det aktuella saker om en barnvänlig kommun -verksamhetsmodellen i Lovisa. På mötet presenterar också Lovisavikens skolas lärare Roberta Roo sin utredningsrapport om skolans storleks inverkan på skolframgången.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 26.5.2021