Kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmään haetaan Loviisassa toimivia luovan alan edustajia

omenapuut ja taideteos

Loviisassa toimivia luovan alan edustajia kutsutaan nyt hakemaan mukaan kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmään. Ryhmä tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Loviisan kaupungin kulttuurityöhön. Hakemus on jätettävä viimeistään 28.8.2023.

Jätä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään perjantaihin 28.8.2023 klo 12.00 mennessä osoitteeseen kaupunki@loviisa.fi tai kirjaamoon postitse osoitteeseen: PL 77 07901 Loviisa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nimeää syyskuun kokouksessaan hakeneiden joukosta enintään neljä edustajaa asiantuntijaryhmään. 

Kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmä keskittyy kehittämään muun muassa kaupungin yhteisöllistä ja poikkisektorista hyvinvointia edistävää kulttuuritoimintaa taiteen perusopetus huomioiden, edistämään vuorovaikutusta ja aktiivista kuntalaisuutta eri toimijoiden kesken, sekä tarvittaessa antamaan kulttuurialaan liittyviä lausuntoja.

Kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmätyö kestää kaksi vuotta kerrallaan. Kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmä kokoontuu vähintään kahdesta neljään kertaa vuodessa, sekä kutsuu mahdollisia asiantuntijoita kokouksiinsa. Kulttuuritoimijoiden asiantuntijaryhmään kokouksista maksetaan hallintosäännön mukainen palkkio.

Lisätietoja antavat:
sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson, 040 568 4138, leif.eriksson@loviisa.fi