Representanter för den kreativa branschen verksamma i Lovisa sökes till sakkunniggrupp för kulturaktörer

omenapuut ja taideteos

I Lovisa verksamma representanter för den kreativa branschen kan nu ansöka om att delta i sakkunniggruppen för kulturaktörer. Gruppen erbjuder goda möjligheter att få vara med och påverka Lovisa stads kulturarbete. Ansökan bör lämnas senast 28.8.2023.

Lämna in en fri ansökan senast fredagen 28.8.2023 kl. 12 till adressen kaupunki@loviisa.fi eller till stadens registratur på adressen: PB 77 07901 Lovisa

Kultur- och fritidsnämnden utser på sitt sammanträde i september högst fyra representanter bland dem som sökt.

Sakkunniggruppens uppgift är att utveckla bland annat den samhälleliga och tvärsektoriella kulturverksamheten som staden bedriver för att främja välfärden med beaktande av grundläggande konstundervisning, att främja växelverkan och aktivt kommuninvånarskap olika aktörer emellan samt vid behov att ge utlåtanden som anknyter till kulturbranschen.

Arbetet inom sakkunniggruppen för kulturaktörer tar två år i sänder. Sakkunniggruppen för kulturaktörer sammanträder minst två till fyra gånger om året, samt kallar eventuella sakkunniga till sina sammanträden. För sakkunniggruppens sammanträden betalas ett mötesarvode i enlighet med förvaltningsstadgan.

Tilläggsuppgifter
direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi chef för kultur- och fritid Leif Eriksson tfn 040 568 41 38, leif.eriksson@loviisa.fi