Kuningattarenrannan kaava ja tonttien hinnat kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Ilmakuva Kuningattarenrannan kaavaehdotuksesta Flygbild av Drottningstrandens planförslag

Loviisan kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 2.7.2020, että Kuningattarenrannan kaavaehdotus ja tonttien myynti- ja vuokraushinnat etenevät kaupunginvaltuuston päätettäväksi torstaina 9.7.2020.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Kuningattarenrannan uuteen asuinalueeseen liittyvien kaavojen hyväksymistä: muutoksen LOTES-osayleiskaavaan ja Kuningattarenrannan ensimmäisen asemakaavan. Samalla hyväksytään alueen sitova tonttijako ja rakennustapaohjeet.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Kuningattarenrannan asuntomessualueen tonttihintoja. Tontit voi joko ostaa tai vuokrata, lukuun ottamatta omarantaisia tontteja, joita ei ole mahdollista vuokrata. Tontin vuosivuokra on viisi prosenttia myyntihinnasta. Omakotitonttien myyntihinnat vaihtelevat ehdotuksen mukaan 27 500 eurosta 135 000 euroon.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén, puh. 040 197 2569