Planen och tomtpriserna för Drottningstranden vidare till stadsfullmäktige

Ilmakuva Kuningattarenrannan kaavaehdotuksesta Flygbild av Drottningstrandens planförslag

Stadsstyrelsen i Lovisa beslutade enhälligt på sitt sammanträde 2.7.2020 att planförslaget för Drottningstranden och försäljnings- och arrendepriserna för tomterna framläggs stadsfullmäktige för beslutsfattande torsdag 9.7.2020.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner planerna för det nya bostadsområdet Drottningstranden: ändring till delgeneralplanen LOTES och den första detaljplan för Drottningstranden. Samtidigt godkänns den bindande tomtindelningen för området och anvisningarna om byggnadssätt.

Stadsstyrelsen behandlade också tomtpriserna för bostadsmässområdet Drottningstranden. Det är möjligt att antingen köpa eller arrendera tomterna, förutom tomterna med egen strand, som inte kan arrenderas. Årsarrendet uppgår till fem procent av försäljningspriset. Försäljningspriserna för egnahemshustomterna varierar enligt förslaget mellan 27 500 euro och 135 000 euro.

Mer information:

stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51

stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, tfn 040 197 25 69