Kuningattarenrannan kaavaluonnokset pian nähtäville

Ennen juhannusta Loviisan luottamuselimistä kokoustavat kaupunginhallitus, perusturvalautakunta sekä elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esitetään asettavan nähtäville LOTES-osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnos sekä asemakaavan kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta tulevalle asuntomessualueelle ja sen lähiympäristölle Määrlahdessa. Asemakaava-alue on yhteensä 41,6 hehtaarin suuruinen, ja siitä on laadittu kaksi eri luonnosvaihtoehtoa. Kaavaluonnokset ovat yksi elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan aiheista keskiviikkona 19.6.

Tutustu luonnoksiin:

Loviisan asiakas- ja liikennevirrat syyniin

Valtuustoaloitteena useita vuosia sitten syntynyt ajatus selvittää asiakas- ja liikennevirtoja Loviisassa on tullut jälleen ajankohtaiseksi. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström esittää lautakunnalle, että niin kehittämisen kuin kaavoituksenkin näkökulmasta uudelle selvitykselle olisi tarvetta. Myös moottoritieltä E18 ja kantatieltä 176 kaupunkiin suuntautuvia asiakas- ja matkailijavirtoja olisi syytä tutkia.

Holmström suhtautuu myönteisesti myös aloitteeseen perustaa matkailuautoille ja -vaunuille niin sanottu matkaparkki Ruukkiin. Alueelle on osoitettava aluevaraus ja kysymys toiminnan käytännön toteuttajasta on ratkaistava ensi kädessä.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 19.6.2019

Koskenkylän koulujen nimet hallituksessa

Loviisan kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 17.6. käsitellään muun muassa kaupungin taloustoimiston henkilöstöasioita. Kaupunginkamreerin virka aiotaan julistaa haettavaksi, lisäksi taloussuunnittelijan tehtävänimike halutaan muuttaa hankinta-asiantuntijaksi ennen uuden henkilön rekrytointia vapaana olevaan tehtävään.

Kaupunginhallitus tutustuu myös Loviisan ja Lapinjärven yhteiseen hyvinvointikatsaukseen vuodelta 2018 ja ottaa kantaa valtuustoaloitteeseen, joka ehdottaa Koskenkylässä sijaitsevien alakoulujen nimeämistä Mikael Agricolan mukaan. Päätösehdotuksen mukaan koulut sidosryhmineen muodostavat tulevan lukuvuoden aikana yhteisen käsityksen nimistään, ja nimiasia käsitellään viimeistään kesäkuussa 2020.

Kaupunginhallituksen esityslista 17.6.2019

Perusturva jatkaa sijaispalvelun ja videopuhelinkäyntien käyttöä

Perusturvalautakunta ottaa tiistaina 18.6. kantaa esimerkiksi Loviisan ja Lapinjärven ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön ohjelman päivitykseen ja ikääntyneiden palveluoppaaseen.

Lautakunnalle ehdotetaan myös, että Sarastia Rekry Oy:n eli entisen Seuturekry Oy:n ulkoisen sijaispalvelun käyttöä jatketaan vuoden 2021 loppuun asti. Sen käyttö on erityisesti helpottanut esimiesten työtaakkaa lyhytaikaisten sijaisten löytämiseksi.

Myös kotihoidon kokeiluluontoinen videopuhelinkäyntien käyttö on koettu hyväksi, todetaan perusturvalautakunnalle annettavasta väliraportista. Niin sanottua VideoVisit-palvelua käyttävät 16 asiakasta ovat olleet tyytyväisiä ja he haluavat jatkaa toimintaa. Palvelu täydentää kotihoitoa, mutta ei korvaa fyysisiä kotikäyntejä. Seuraavaksi on tarkoitus opettaa kuvapuhelimen käyttöä fysioterapeuteille ja kuntohoitajille, ja myös omaisten mahdollisuutta palveluun ollaan selvittämässä.

Perusturvalautakunnan esityslista 18.6.2019