Drottningstrandens planförslag snart till påseende

Stadsstyrelsen, grundtrygghetsnämnden samt näringslivs- och infrastrukturnämnden möts i Lovisa före midsommar.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden föreslås lägga till påseende ett utkast för ändring av LOTES-delgeneralplanen samt två alternativa planutkast för detaljplan för det kommande bostadsmässområdet och dess näromgivning i Märlax. Området för detaljplanen är sammanlagt 41,6 hektar stort och för det finns två alternativ. Planförslagen behandlas på näringslivs- och infrastrukturnämndens möte onsdag 19.6.

Bekanta dig med skisserna:

Lovisas kund- och trafikströmmar under lupp

För flera år sedan föddes tanken att utreda kund- och trafikströmmar i Lovisa, då i form av en fullmäktigemotion. Nu är frågan åter aktuell: det finns ett behov för en utredning ur både utvecklings- och planläggningssynvinkel, föreslår direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Joakim Holmström för nämnden. Även kund- och turistströmmar från motorväg E18 och stamväg 176 borde undersökas.

Holmström förhåller sig positivt även till motionen att grunda en ställplats för husbilar och -vagnar i Bruket. Ställplatsen behöver en områdesreservering och dessutom bör frågan om vem som driver verksamheten i praktiken lösas i första hand.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 19.6.2019

Forsbyskolornas namn i styrelsen

På stadsstyrelsens möte måndag 17.6 behandlas bland annat personalfrågor som gäller stadens ekonomibyrå. Stadskamrerens tjänst ska lediganslås och dessutom vill man att ekonomiplanerarens uppgiftsbenämning ändras till ekonomisakkunnig innan en ny person rekryteras till den lediga uppgiften.

Stadsstyrelsen bekantar sig också med den gemensamma välfärdsöversikten 2018 för Lovisa och Lappträsk och tar ställning till en fullmäktigemotion som föreslår att lågstadieskolorna i Forsby får namn efter Mikael Agricola. Enligt beslutsförslaget bildar skolorna och deras intressegrupper en gemensam syn på namnen under det kommande läsåret. Namnfrågan behandlas senast i juni 2020.

Stadsstyrelsens föredragningslista 17.6.2019

Grundtryggheten fortsätter använda vikarietjänst och videotelefonbesök

Grundtrygghetsnämnden tar på tisdag 18.6 ställning till exempel till en uppdatering av Lovisas och Lappträsks program för förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete samt en serviceguide för äldre.

För nämnden föreslås även att staden fortsätter använda Sarastia Rekrys, alltså före detta Seuturekrys externa vikarietjänst till slutet av 2021. Tjänsten har särskilt underlättat förmännens arbetsbörda när det gäller att hitta kortvariga vikarier.

Även användningen av videotelefonsamtal inom hemvården har upplevts som ett lyckat pilotprojekt så här långt, konstateras i en mellanrapport som grundtrygghetsnämnden får ta del av. Den så kallade VideoVisit-tjänsten används av 16 kunder som alla vill fortsätta med verksamheten. Tjänsten är ett komplement till den traditionella hemvården, men ersätter inte fysiska besök. Till följande ska fysioterapeuterna och konditionsskötarna få lära sig använda videotelefonen och det utreds också om anhöriga skulle kunna utnyttja tjänsten.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 18.6.2019