Kuntien rooli vahvistuu työllisyyden edistämisessä: TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta


Työ- ja elinkeinoministeriön julkistettua päätöksensä, että TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alussa, Suomi avaa uuden luvun työvoiman kehittämisessä. Tämä historiallinen päätös mahdollistaa kunnille laajemman vaikutusvallan paikallisiin työllisyyskysymyksiin ja tuo palvelut lähemmäs kuntalaisia.

Tämä merkittävä uudistus, jota on valmisteltu huolellisesti yhdessä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa, vahvistaa kunnille uuden roolin peruspalveluiden tarjoajina. TE-palvelut, jotka ovat olleet valtion vastuulla, integroituvat osaksi kunnan peruspalveluita, yhdistäen voimansa esimerkiksi koulutuspalvelujen ja elinkeinopalvelujen kanssa.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen korostaa, että tämä muutos tuo kuntien käyttöön uusia työkaluja työllisyyden edistämiseen ja elinvoiman lisäämiseen. Karhunen painottaa, että uudistus ei ainoastaan siirrä vastuuta valtiolta kunnille, vaan myös avaa mahdollisuuksia kehittää entistä vaikuttavampia työvoimapalveluita.

Työllisyysalueiden muodostaminen, joita on yhteensä 45, antaa kunnille mahdollisuuden organisoida palveluita hallinnollisesti omien tarpeidensa mukaisesti. Tämä alueellinen lähestymistapa varmistaa, että paikalliset olosuhteet ja tarpeet otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina kiittää kuntia aktiivisesta osallistumisesta valmistelutyöhön ja korostaa, että Kuntaliitto tulee tukemaan kuntia muutostilanteessa varmistaakseen sujuvan siirtymän ja uuden tehtävän onnistuneen haltuunoton.

Uudistus ei rajoitu ainoastaan työllisyyden edistämiseen, vaan sillä on laajempia vaikutuksia alueiden elinvoiman kehittämiseen. Kuntaliiton elinvoimajohtaja Jarkko Huovinen korostaa, että kunnilla on nyt entistä paremmat mahdollisuudet kehittää paikallisten työmarkkinoiden erityispiirteitä huomioivia palveluita ja houkutella osaajia alueilleen.

TE-palvelu-uudistuksen edetessä tiedotamme asiasta lisää.

Kuntaliiton tiedote  

Lisätietoja
kuntaliitto.fi