Lapsen ja nuoren on saatava riittävästi unta ja lepoa

Väsynyt oppilas lepää pöydällä oppikirjojensa päällä.

Loviisassa toimiva ja säännöllisesti kokoontuva noin 20–30 henkilön kokoonpano nimeltä nuorten moniammatillinen ohjaus- ja palveluverkosto on keskustellut keväästä 2023 alkaen siitä, onko syytä suosittaa vanhemmille koululaisten yhtenäisiä kotiintuloaikoja vanhemmuuden tueksi.

– Ajatus lähti siitä, että koululaisten on huomattu olevan entistä väsyneempiä kouluaikana. On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on hyvät perhesuhteet. Yhteinen aika läheisten aikuisten kanssa, sekä riittävä unen määrä edesauttavat jaksamista. Uni ja lepo ovat erityisen tärkeitä juuri lapsen ja nuoren kehityksen kannalta, koska ne mahdollistavat uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen. Nuorten unentarve on lisäksi aikuista suurempi. Mieli ry:n mukaan nuoren unen tarve on noin 8–9 tuntia, nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtaja, Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen kertoo.

Lisäksi keskustelussa oli tullut useasti esille huoli häiriökäyttäytymisen lisääntymisestä iltaisin ja viikonloppuisin. Kotiintuloaikasuosituksen ajateltiin tukevan vanhempia rajojen asettamisessa ja edistävän nuorten hyvinvointia.

Nuorisovaltuusto (24.7.2023), koulujen rehtorit (15.8.–8.9.2023), vanhus- ja vammaisneuvosto (14.8.–7.9.2023), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (30.8.2023) sekä muutamat vanhempainyhdistykset (15.8.–8.9.2023) ovat antaneet asiasta lausuntonsa.

Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston jäsenet päätyivät annettujen lausuntojen vuoksi keskustelussaan 8.9.2023 siihen, ettei vielä ole syytä linjata kaupungin taholta mitään annettavia suosituksia, mutta on tärkeää muistuttaa huoltajia siitä, että lapsen ja nuoren on saatava riittävästi unta ja lepoa, sekä aikaa olla perheensä kanssa.

– Merkittävä osa nuorista kärsii riittämättömästä unesta etenkin kouluviikon aikana, koska nukkumaanmeno siirtyy myöhäisemmäksi ja kouluun meno vaatii aikaista heräämistä, Kinnunen toteaa.

Syyskuussa 2023 julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn tulosten mukaan Loviisan 8. ja 9.-luokkalaisista ja lukiolaisista noin 44 % nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia. 8. ja 9.-luokkalaisten luku on edelleen huomattavasti suurempi verrattuna koko maan lukuun, joka on 36,3 %. Myönteistä kehitys on erityisesti 8. ja 9.-luokkalaisten (54,8% 2021 -> 47,2% 2023) ja lukiolaisten (52,3% 2021 > 40% 2023) tyttöjen osalta. Kuitenkin lukiolaispojista edelleen puolet nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia.

Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn mukaan Loviisan 4. ja 5.-luokkalaisista 14,9 % kokee, ettei nuku tarpeeksi ja luku on hieman suurempi verrattuna koko maan lukuun, joka on 10,5 %. Loviisan 4. ja 5.-luokkalaisista pojista joka viides kokee, ettei nuku tarpeeksi, ja verrattuna vuoteen 2021 prosenttiyksiköt ovat tuplaantuneet.

Lisätietoja:

Nuorten moniammatillisen ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtaja, Loviisan kaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Kouluterveyskyselyn tulokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivustolla