Lapsiparlamentin perustaminen kasvatus- ja sivistyslautakunnassa 23.11.2022

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 23.11. käsitellään lapsiparlamentin perustamista Loviisaan. Lapsiparlamentti on uusi vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä on varmistaa lasten kuuleminen heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Lapsiparlamentin toiminnan ehdotetaan käynnistyvän vuoden 2023 alusta.

Suomen UNICEF valitsi Loviisan kaupungin uudeksi Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi syksystä 2020 alkaen. Lapsiparlamentin perustaminen on osa Lapsiystävällinen kunta-toimintamallin puitteessa tehtävää jatkuvaa työtä. Tavoitteena on, että lapsiparlamentilla olisi aidot vaikutusmahdollisuudet kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa. Lopullisen päätöksen lapsiparlamentin perustamisesta tekee kaupunginhallitus.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 23.11.2022