Lapsiystävällinen kunta – Loviisan kaupunki kysyy lapsilta ja nuorilta turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 21.11.2018 hakea Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin kehittämistyöhön. Suomen Unicef on hyväksynyt Loviisan kaupungin yhteistyökumppanikseen. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Lasten oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Yhtenä osana alkukartoitusta kaupunki toteuttaa 3–18-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnatun kyselyn, joka tehdään Webropol-kyselytyökalun avulla. Kysymykset on muotoiltu yhteistyössä Loviisan kaupunginhallituksen nimeämän Lapsiystävällinen kunta-koordinaatioryhmän kanssa. Koordinaatioryhmässä on edustajia kunnan eri toimialoilta. Ryhmässä ovat edustettuina myös sekä kolmas sektori että nuorisovaltuusto. Kysely sisältää sekä kyllä/ei että avoimia kysymyksiä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyen ja se toteutetaan seuraavalla tavalla:

  • Huoltajia informoidaan etukäteen kyselyn suorittamisesta.
  • Vastaukset annetaan ja käsitellään nimettöminä. Taustatietoina kerätään vastaajan postinumero ja ikä.
  • Webropol-linkki varhaiskasvatusikäisille jaetaan varhaiskasvatuksen omien kanavien kautta. Kartoitus tehdään varhaiskasvatuksessa toiminta-ajan puitteissa.
  • Webropol-linkki esikoululaisille, perusopetuksessa oleville oppilaille sekä lukiolaisille jaetaan Wilman kautta.
    • Esikoululaiset, vuosiluokat 1–2: Kartoitus tehdään KOTONA huoltajan kanssa. Linkki lähetetään huoltajalle.
    • Vuosiluokat 3–9 sekä lukiolaiset: Kartoitus tehdään KOULUSSA työajan puitteissa. Linkki lähetetään suoraan oppiaalle.
  • Webropol-linkki nuorille, joita ei tavoiteta peruskoulun tai lukion kautta, jaetaan sosiaalisen median sekä nuorisotyön / etsivän nuorisotyön kautta.

Kartoitus koskee kaikkia kunnan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Mikäli olet alle 18-vuotias etkä ole vielä vastannut kyselyyn, vastaa 14.5.2021 mennessä osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/B04BA5B4C34CE301

Kun alkukartoitus on saatu toteutettua kokonaisuudessaan, valitaan, mitä toiminnan osa-alueita aletaan kehittää ja miten tämä kehitystyö tullaan käytännössä toteuttamaan. Kaksivuotisen kehittämiskauden päätteeksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä Unicefille. Raportoinnin jälkeen kunnalla on mahdollisuus saada Suomen lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Sitä myönnettäessä Unicef arvioi kehittämisprosessia ja saavutettuja tuloksia. Unicef voi myöntää tunnustuksen sitoutuneesta ja aktiivisesta sekä pitkäkestoisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Työ ei valmistu mahdollisen tunnustuksen saamiseen, vaan toimintamallissa on kyse jatkuvasta kehittämistyöstä.

Mahdollisiin kysymyksiin kyselyyn liittyen vastaa Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Tuula Åminne, tuula.aminne@edu.loviisa.fi.