Liikenneturvallisuutta parannetaan tie- ja suoja-alueiden raivauksella Loviisan kaupungissa

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee Loviisan kaupungin alueella, maatietä 1583 pitkin, tieosuudella Saaristotie 100–600, tie- ja suoja-aleuraivauksia, poistamalla liikenneturvallisuutta vaarantavaa kasvillisuutta maantien suoja-alueelta ja näkemäalueelta. (Maantielaki 44 § 2 mom. ja 45 § 2 mom.)

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi puustoa ja kasvillisuutta raivataan pois noin 15 metrin etäisyydelle maantien keskiviivasta mitaten niiltä osin, kuin kasvillisuus ei ole istutettu tai sitä ei ole otettu erityiseen hoitoon (maantielaki 48 §).

Liikenneturvallisuutta parannetaan poistamalla tiealueelta törmäystilanteissa vaaralliset runkopuut ja harventamalla suoja-alueiden kasvillisuutta sekä nostamalla runkopuiden oksankorkeutta noin kolmeen metriin erityisesti hirvi- ja peuravaara-alueilla.

Tiealueen ulkopuolella raivattava kasvillisuus, pienpuusto sekä niin sanottu rajapuusto jätetään hajautettuna maastoon.

Raivaustyöt tehdään loka–marraskuussa 2023.

Kartta

Lisätietoja raivaustyöstä antaa Jari Aho, p. 040 553 8401

Loviisan kaupunki pyytää kaikkia varoivaisuuteen teillä liikuttaessa.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus