Liikuntahallin oirekyselyn yhteenveto valmistunut

Loviisan kaupunki tiedusteli helmikuussa 2018 liikuntahallin ilta- ja viikonloppukäyttäjiltä sisäilman koettua laatua ja sisäilman mahdollisesti aiheuttamaa terveyshaittaa nimettömän käyttäjäkyselyn avulla.

Käyttäjäkyselyssä käytettiin oirepäiväkirjalomaketta, jossa oli kysymyksiä hengitysteiden oireista, yleisoireista ja infektiosairauksista. Vastauksia saatiin noin kolmen viikon seuranta-aikana niukasti verrattuna hallin todelliseen käyttäjämäärään. Lomakkeita palautettiin reilut 30.

Oireilmoitukset olivat lieviä, ja vain kolmella vastanneella oli havaintoja oireista. Lisäksi yhdellä käyttäjällä oli havaintoja heikentyneestä ilman laadusta.

”Tällaiselle urheilutilan käyttäjäkyselylle ei ole olemassa vertailuviitearvoja, mutta kokonaisuutena oirehavaintojen määrä vaikuttaa erittäin vähäiseltä”, toteaa Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus, joka laati oirekyselyn ja yhteenvedon vastauksista.

Kysely oli suunnattu vain hallin ilta- ja viikonloppukäyttäjille. Oppilaiden ja opettajien oireita seurataan kouluterveydenhuollon ja työterveyshuollon kautta.