Loviisa liittyy Apottiin, kaupunginvaltuusto hyväksyi asian äänestyksen jälkeen

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona 15.4.2020, että kaupunki liittyy potilastietojärjestelmä Apottiin.

Asiasta äänestettiin muutosesityksen jälkeen. Muutosesityksen mukaan kaupunginvaltuusto päättäisi, ettei Loviisan kaupunki liity Oy Apotti Ab:n asiakas- ja potilastietojärjestelmään ehdotetussa aikataulussa 20.4.2020 mennessä. Muutosesityksen mukaan kaupunki olisi kuitenkin valmis käynnistämään neuvottelut Apotti-järjestelmään liittymisestä myöhemmässä vaiheessa, jos Oy Apotti Ab tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Muutosesitys siitä, että kaupunki ei liittyisi Apottiin vedettiin pois.

Äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaesitys Apottiin liittymisestä voitti äänin 27–5.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös esitetyt toimenpidealoitteet: Apotti Linkki Kymsoteen otetaan käyttöön heti, kun se on mahdollista sekä sen, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että sille esitetään tiedoksi Oy Apotti Ab:n osakkaaksi liittymiseen kuuluvat kaikki sopimukset.

Seurahuoneella pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin myös hallintosäännön muutos, joka mahdollistaa myös sähköiset kokoukset sekä jätettiin valtuustoaloite asuntomessuista luopumisesta.