Lovisa stad ansluter sig till Apotti, stadsfullmäktige godkände ärendet efter omröstning

Lovisa stadsfullmäktige beslutade på onsdagen 15.4.2020 att staden ansluter sig till klient- och patientdatasystemet Apotti.

Ärendet godkändes efter omröstning då ett motförslag hade presenterats att stadsfullmäktige skulle besluta att Lovisa stad inte ansluter sig till Oy Apotti Ab:s klient- och patientdatasystem enligt den föreslagna tidsplanen senast 20.4.2020. Enligt motförslaget skulle staden ändå vara redo att börja förhandlingar om anslutning till Apotti –systemet i ett senare skede, om Oy Apotti Ab ger möjlighet till det.

Motförslaget att staden inte skulle ansluta sig till Apotti drogs tillbaka.

Stadsfullmäktige omröstade och stadsstyrelsens utgångsförslag vann med rösterna 27–5.

Stadsfullmäktige godkände två åtgärdsmotioner: att Apotti Linkki till Kymsote tas i bruk genast när det är möjligt och att stadsfullmäktige förutsätter att alla avtal om att staden blir delägare i Apotti framläggs stadsfullmäktige för kännedom.

I sammanträdandet vilket hölls på Societetshuset godkändes också ärendet om att ändra förvaltningsstadgan för att möjliggöra elektroniska sammanträden. Under sammanträdet inlämnades en fullmäktigemotion att avstå från att anordna bostadsmässa.