Loviisa on mukana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmassa

Loviisan kaupunki on valittu mukaan ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaan.

Kestävä kaupunki -ohjelma edistää kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä sekä käytännön kaupunkikehittämisen, että strategisen johtamisen tasolla. Ohjelman pääteemat ovat vähähiilisyys, älykkyys, terveellisyys ja sosiaalinen kestävyys. Uusia ratkaisuja etsitään näitä teemoja yhdistäviin ja niiden väliin jääviin haasteisiin.

Hankkeeseen valittiin noin 30, kokoluokaltaan 10 000-100 000 asukkaan kuntaa ja kaupunkia eri puolilta Suomea. Hankkeeseen valituilta kaupungeilta ja kunnilta edellytettiin muun muassa kiinnostusta viedä kestävää kehitystä kaupungin tai kunnan strategiaan, sen toimeenpanoon ja seurantaan ja vähintään kahden tai kolmen eri toimialaa edustavan kunnan virkamiehen ja/tai poliittisen päätöksentekijän sitoutumista hankkeeseen.

Loviisan kaupungin hankkeeseen nimeämät virkamiehet ovat kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja Joakim Holmström.

Kestävä kaupunki -ohjelmalla tuetaan kumppanuuslähtöisesti erityisesti kaupunkien omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehitystä. Ohjelma on myös yksi keskeinen kaupunkikehittämisen strategisen yhteistyön ja valtioneuvoston kaupunkipolitiikkakokonaisuuden työväline.

Toiminnassa ratkotaan muun muassa kaupunkien yhteisiä kestävyyshaasteita, kehitetään uusia ratkaisuja käytännön kokeiluissa ja kehittämishankkeissa, edistetään hyvien käytäntöjen monistamista sekä vahvistetaan kansainvälistä kokemusten vaihtoa. Tuloksina syntyy uusia kumppanuuksia ja yhteistyötä, uusia testattuja kestävän kaupunkikehittämisen ratkaisuja, kansallisia edelläkävijä-esimerkkejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä toimintamalli hyvien käytäntöjen laajempaan hyödyntämiseen. Tulosten seurauksena kaupunkikehitys on ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävämpää ja nykyistä enemmän valtion ja kaupunkien kumppanuuteen pohjautuvaa.

5-vuotinen ohjelma toteutetaan vuosina 2019-2023. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö ja yhteistyössä ovat mukana kaupungit, kunnat, useat ministeriöt ja muut kestävän kaupunkikehityksen toimijat. Toiminnan taustalla vaikuttavat mm. YK:n maailmanlaajuinen Uusi kaupunkikehitysohjelma sekä YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen maailmanlaajuiset tavoitteet.

Hanke on osallistuville kunnille maksuton mahdollisia matkakustannuksia lukuun ottamatta.