Loviisa22-harjoitukseen liittyvää toimintaa saattaa näkyä Loviisassa 1.12.2022

Loviisan voimalaitos, kuva: Fortum

Loviisan ydinvoimalaitokseen liittyvä pelastustoimintaharjoitus Loviisa22 järjestetään 1.12.2022. Katukuvassa saattaa torstain aikana näkyä harjoitukseen liittyvää toimintaa.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on päävastuu harjoituksen järjestämisestä. Muita osallistujia ovat muun muassa Fortum, Säteilyturvakeskus ja Loviisan kaupunki.

Harjoitus on osa normaalia varautumistoimintaa. Ydinvoimalaitoksen ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee sisäministeriön asetuksen mukaan testata vähintään kerran kolmessa vuodessa. Samankaltaisia harjoituksia järjestetään itäisellä Uudellamaalla esimerkiksi Kilpilahden teollisuusalueella.

– Loviisa22 on pääasiassa johtamis- ja karttaharjoitus, jota tavallinen loviisalainen ei välttämättä tule huomaamaan, harjoituksen johtaja Santeri Pohjolainen Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta toteaa. Loviisan katukuvassa saattaa kuitenkin torstain aikana näkyä hälytysajoneuvoja, kalustoa ja suojavarusteisiin pukeutuneita henkilöitä. Loviisalaisten ei tarvitse huolestua, sillä nämä kaikki liittyvät harjoituksen toiminnalliseen osuuteen.

Loviisa22-harjoituksessa simuloidaan reaktorionnettomuus ja siitä aiheutuva säteilypäästö ympäristöön. Osallistuvat organisaatiot harjoittelevat pitkäkestoisen tilanteen hallintaa, esimerkiksi viestintää ja henkilöstöresurssien suunnittelua.

Marras-joulukuun vaihteessa harjoitellaan myös Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää 30.11.–1.12. Kaakko22-valmiusharjoituksen alueen kunnille ja turvallisuusviranomaisille. Kaakko22-harjoituksessa harjoitellaan pääasiallisesti väestönsuojelua ja varautumista laajamittaiseen maahantuloon, mutta Loviisa22-harjoituksen skenaario tulee vaikuttamaan myös Kaakko22-harjoituksen kulkuun.

Kaakko22-valmiusharjoitus käynnissäLinkki toiselle sivustolle (AVI:n tiedote 30.11.2022)

Kuva: Fortum