Aktivitet som hör till övningen Lovisa22 kan synas i Lovisa 1.12.2022

Loviisan voimalaitos, kuva: Fortum

Räddningsverksamhetsövningen Lovisa22 som gäller kärnkraftverket i Lovisa ordnas den 1.12.2022. Aktivitet som är en del av övningen kan synas i stadsbilden under torsdagen.

Räddningsverket i Östra Nyland har huvudansvaret för arrangerandet av övningen. Övriga deltagare är bland annat Fortum, Strålsäkerhetscentralen och Lovisa stad.

Övningen är en del av normalt beredskapsarbete. Enligt Inrikesministeriets förordning bör ett kärnkraftverks externa räddningsplan testas åtminstone vart tredje år. I östra Nyland ordnas liknande övningar till exempel vid industriområdet i Sköldvik.

– Lovisa22 är i huvudsak en lednings- och kartövning som den vanliga Lovisabon inte nödvändigtvis kommer att lägga märke till, konstaterar övningens ledare Santeri Pohjolainen vid Räddningsverket i Östra Nyland. Under torsdagen kan det ändå synas utryckningsfordon, utrustning och personer i skyddsutrustning i stadsbilden. Lovisaborna behöver inte vara oroliga, eftersom de hör till övningens praktiska del.

I övningen Lovisa22 simuleras en reaktorolycka och ett radioaktivt utsläpp i omgivningen. Organisationerna som deltar övar hanteringen av en långvarig situation, till exempel kommunikation och planering av personalresurser.

I månadsskiftet november-december övas det även i Kymmenedalen och Södra Karelen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar 30.11– 1.12 beredskapsövningen Kaakko22 för kommuner och säkerhetsmyndigheter i området. I Kaakko22 övas i huvudsak befolkningsskydd och beredskap på extensiv immigration, men händelserna i Lovisa22 kommer att inverka även på hur Kaakko22 fortskrider.

Beredskapsövningen Kaakko22 pågårLinkki toiselle sivustolle (RFV:s meddelande 30.11.2022)

Bild: Fortum