Loviisa22-pelastustoimintaharjoitus järjestetään joulukuun alussa

Itäisellä Uudellamaalla järjestetään Loviisan ydinvoimalaitokseen liittyvä pelastustoimintaharjoitus 1. joulukuuta 2022. Loviisa22-harjoitus on osa normaalia varautumistyötä säteilyvaaratilanteisiin.

Loviisa22-harjoitukseen osallistuu Fortumin voimalaitoksen henkilökunnan lisäksi muun muassa Säteilyturvakeskus (STUK) ja Loviisan kaupunki. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on päävastuu ulkoisesta pelastussuunnitelmasta ja harjoituksen järjestämisestä. Viestinnässä käytetään virtuaalista harjoitusympäristöä, jonka toteuttaa Helsingin yliopiston viestinnän laitos. 

Sisäministeriön asetuksen mukaan ydinvoimalaitoksen ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuutta tulee testata vähintään kerran kolmessa vuodessa. 

– Tasaisin väliajoin järjestettävät pelastustoimintaharjoitukset ovat osa normaalia valmiustyötä, sanoo harjoituksen johtaja Santeri Pohjolainen Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Itäisellä Uudellamaalla harjoituksia järjestetään Loviisan ydinvoimalaitoksen lisäksi esimerkiksi Kilpilahden teollisuusalueella. 

Ei juuri näy katukuvassa 

– Tavallinen loviisalainen ei tule huomaamaan käynnissä olevaa harjoitusta juuri lainkaan, sillä Loviisa22 on pääasiassa johtamis-, kartta- ja viestintäharjoitus, Santeri Pohjolainen kuvailee. Harjoituksen tarkoituksena on testata esimerkiksi yhteistoimintaa eri osallistujatahojen välillä, tilannekuvan ylläpitoa sekä tiedon välittämistä. 

– Kaupungin johtamiseen kuuluu jatkuva harjoitteleminen ja valmiuden ylläpito, Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo. On erittäin tärkeää varautua mitä erilaisimpiin uhkiin, kuten nyt valitettavasti olemme saaneet nähdä muualla Euroopassa. Suomen ja Loviisan tilanne on hyvä juuri siksi, että panostamme turvallisuuteen, ennakointiin ja ennalta ehkäisemiseen hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten kesken. 

Harjoituksessa simuloidaan pitkäkestoisen tilanteen hallintaa 

Loviisa22-harjoituksessa simuloidaan vakava reaktorionnettomuus ja siitä aiheutuva päästö ympäristöön.  

– Voimalaitoksen valmiusorganisaation jäsenet pääsevät käytännössä harjoittelemaan muun muassa tulo- ja lähtörutiineja säteilyonnettomuustilanteessa, sanoo yritysturvallisuusjohtaja Juho Vanhanen Fortumista. Voimalaitoksen teknisen hallinnan lisäksi harjoitellaan myös pitkäkestoisen tilanteen henkilöstöresurssien suunnittelua. 

Harjoitukseen osallistuu Loviisan voimalaitoksen valmiusorganisaation lisäksi laaja joukko asiantuntijoita Fortumin pääkonttorissa, Espoossa. 

  – Olemme kehittäneet viime vuosien aikana laajasti suunnitelmia ja valmiutta yhteistyössä viranomaisten kanssa. Odotamme mielenkiinnolla harjoitusta, missä suunnitelmien toimivuutta testataan käytännössä, Vanhanen jatkaa. 

 Säteilyturvakeskus varautuu kaikentyyppisiin säteilyvaaratilanteisiin, joista laajamittainen ydinvoimalaitosonnettomuus kuormittaisi koko yhteiskuntaa merkittävällä tavalla. 

 – Sota Ukrainassa osoittaa, miten tärkeää on varautua epätodennäköisiinkin kehityskulkuihin, sanoo johtava asiantuntija Jukka Kupila Säteilyturvakeskuksesta. 

Samaan aikaan Loviisa22-harjoituksen kanssa, 30.11.–1.12., Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kunnille ja turvallisuusviranomaisille Kaakko22-valmiusharjoituksen. Kaakko22-harjoituksen pääasiallinen skenaario liittyy väestönsuojeluun, väestönsiirtoon ja laajamittaiseen maahantuloon. Loviisa22-harjoituksen skenaario on myös osa Kaakko22-harjoituksen kulkua. Kaakko22-harjoituksesta tiedotetaan erikseen.