Loviisaan perustetaan aurinkovoimala lähivuosina Brännankärretin ja Röjsjön alueille

Hankkeen takana on suomalainen aurinkovoimayritys Forus Oy, joka on jo tehnyt esisopimukset maanomistajien kanssa maan hankinnasta.

Hankealueen koko on noin 190 hehtaaria. Voimala tuottaisi vuosittain noin 151 gigawattituntia sähköä. Se vastaisi noin 70 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta.

Aikataulut ja vaiheet

Yleisötilaisuus 21.9.2023 kello 17.00 Mannerheiminkatu 4, 07900 Loviisa Raatihuone.

Maaperätutkimukset 2023.

Luontoselvitykset 2023.

Lausunto Loviisan Röjsjön aurinkopuiston hankealueen kulttuuriperintöarvoista. Lausunto saatu Porvoon museolta 2023.

Kaava 2024.

Rakennuslupa 2024.

Rakentamista valmistelevat toimenpiteet 2025.

Voimalan kaupallinen toiminta alkaa 2026–2028.

Hankekehittäjänä toimii Forus Oy, jonka tavoitteena on kehittää aurinkovoimaa vastuullisimmalla tavalla. Se tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden jatkuvaa huomioimista ja hiilineutraaliustavoitteiden edistämistä. Hankkeen rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa tanskalaisen Better Energyn suomalainen hankeyhtiö. Yritys jää myös voimalan omistajaksi ja vastaa sähkön tuottamisesta ja myynnistä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Arto Ylönen
+358 40 648 1833
arto@forus.fi

Projektipäällikkö Christian Kumpula
+358 503 066 053
christian@forus.fi