Ett solkraftverk grundas i Lovisa på Brännankärrets och Röjsjös områden 

Bakom projektet står det finska solkraftföretaget Forus Oy som redan ingått förhandsavtal om markanskaffning med markägarna.

Projektområdets storlek är cirka 190 hektar. Kraftverket skulle årligen producera cirka 151 gigawattimmar el. Det motsvarar den årliga elkonsumtionen av cirka 70 000 höghustvåor.

Tidtabeller och skeden

Evenemang för allmänheten 21.9.2023 klockan 17.00 Mannerheimgatan 4, 07900 Lovisa Rådhuset.

Markgrundsundersökningar 2023.

Naturutredningar 2023.

Utlåtande om kulturarvsvärden för projektområdet för solparken i Röjsjö i Lovisa. Utlåtandet fått av Borgå museum 2023.

Plan 2024.

Bygglov 2024.

Åtgärder som bereder byggandet 2025.

Kraftverkets kommersiella verksamhet inleds 2026–2028.

Forus Oy är projektutvecklare. Företaget har som mål att utveckla solkraft på så ansvarsfullt sätt som möjligt. Det innebär att naturens mångfald kontinuerligt beaktas och att man främjar målen för kolneutralitet. För projektets finansiering, tekniska planering och byggandet ansvarar den danska Better Energys finska projektbolag. Företaget blir även ägare av kraftverket och ansvarar för produktionen och försäljningen av elektriciteten.

Ytterligare uppgifter

Projektchef Arto Ylönen
+358 40 648 18 33
arto@forus.fi

Projektchef Christian Kumpula
+358 503 066 053
christian@forus.fi