Loviisan aurinkovoimalahankkeen yleisötilaisuus 21.9.2023 klo 17:00 Raatihuoneella – Tervetuloa!

Kuva: Better Energy

Loviisaan perustetaan aurinkovoimala lähivuosina Brännankärretin ja Röjsjön alueille. Hankkeen takana on suomalainen aurinkovoimayritys Forus Oy, joka on jo tehnyt esisopimukset maanomistajien kanssa maan hankinnasta.

Forus Oy järjestää ensi viikolla kolme yleisötilaisuutta Kotkan-Haminan ja Loviisan seudulla liittyen aurinkovoimalaitoshankkeisiin. Yritys kertoo yleisötilaisuuksissa kunkin voimalaitoshankkeen suunnittelusta ja aikataulusta. Yleisö voi esittää kysymyksiä hankkeisiin tai yleisesti teolliseen aurinkovoimaan liittyen.

Seudun hankkeet tuovat merkittävän lisän vähäpäästöiseen sähköntuotantoon Suomessa. Suunnitellut voimalat ovat enimmäisteholtaan yhteensä 326 MW ja tuottavat vuositasolla sähköä noin 320 GWh. Tuotanto vastaa n. 140 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkön tarvetta.

”Kotkan-Haminan ja Loviisan seudulla on aurinkovoimalahankkeet otettu vastaan erittäin hyvin. Aurinkovoima nähdään seudulla yhtenä merkittävänä tapana tuottaa sähköä, kun pyritään yhteiskunnan hiilineutraaliustavoitteisiin.” toteavat Ylönen ja Kumpula suunnitelluista hankkeista.

Hankekehittäjänä toimii Forus Oy ja hankkeiden rahoituksesta, teknisestä suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat tanskalaisen Better Energyn suomalaiset hankeyhtiöt. Better Energy jää myös voimaloiden omistajaksi ja vastaa sähkön tuottamisesta ja myynnistä. Yhtiöiden tavoitteena on kehittää aurinkovoimaa vastuullisimman tavalla. Se tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden jatkuvaa huomioimista ja hiilineutraaliustavoitteiden edistämistä.

Yleisötilaisuuden aika ja paikka:

Röjsjön ja Brännankärretin aurinkovoimala (Loviisa)
to 21.9.2023 klo 17.00
Loviisan raatihuone, Valtuustosali (Mannerheiminkatu 4, 07900 Loviisa)

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Arto Ylönen
+358 40 648 1833
arto@forus.fi

Projektipäällikkö Christian Kumpula
+358 503 066 053
christian@forus.fi

Röjsjön ja Brännankärretin aurinkovoimala hanke verkossa:
https://www.forus.fi/fi/rojsjo/